Přijímací řízení 2020 – učební obory

Přijímací řízení na učební obory proběhne dne 22. dubna 2020 bez přítomnosti uchazečů. Výsledky budou zpřístupněny nejpozději ve čtvrtek 23. dubna 2020 dálkovou formou. Nejpozději ve čtvrtek 9. 4. 2020 všem uchazečům bude odesláno oznámení o zahájení přijímacího řízení, kde bude uveden číselný kód, pod kterým budou uveřejněny výsledky přijímacího řízení a další podrobné pokyny, jak postupovat dále. Rozhodnutí…