Informace pro 1. ročníky školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00 hodin ve Sportovní hale. Setkání s rodiči žáků 1. ročníků se uskuteční ve čtvrtek 15. září v 16:00 hodin v sále Jezerka.         Informace k organizaci vyučování, omlouvání žáka, přihlášení ke stravě a ubytování, k elektronické žákovské knížce a další pokyny jsou podrobně rozepsány v přiložených souborech. Informace_k_zahájení_školního_roku_2022_2023.pdf Brožura_pro_1_ročníky_k_tisku.pdf   Seznam…