Pancner Otakar

Koordinátor IKAP

577 925 078 klapka 307 pancner@spsotrokovice.cz

Baťová Irena

Sekretářka

577 925 303 731 645 941 batova@spsotrokovice.cz

Jandoušová Libuše

Asistentka, manažerka Experimentária

577 925 078 klapka 251 733 122 348 jandousova@spsotrokovice.cz

Ing. Pavlína Kudláčková

Zástupkyně ředitele pro technicko-ekonomický úsek

577 926 761 kudlackova@spsotrokovice.cz

Ing. Radomil Hanulík

Zástupce ředitele pro PV

577 925 078 klapka 336 hanulik@spsotrokovice.cz

RNDr. Ludmila Deštěnská

Zástupkyně ředitele pro TV

577 925 078 klapka 227 destenska@spsotrokovice.cz

Mgr. Dagmar Pavlacká

Statutární zástupkyně ředitele, zástupkyně pro TV a VMV

577 925 303 pavlacka@spsotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel, MBA

Ředitel

577 925 303 basel@spsotrokovice.cz