Vítejte na virtuální prohlídce Střední průmyslové školy Otrokovice. Nahlédněte do našich učeben teoretické i praktické výuky, laboratoří, dílen, studentského klubu či sborovny. Dveře máte dokořán!

 Laboratoře a odborné učebny

Chemicko-fyzikální laboratoř

Výuka studentů oboru aplikovaná chemie neprobíhá na naší škole jen v teoretické rovině v učebnách, ale samozřejmě i v podobě praktické v chemických laboratořích. SPŠ Otrokovice má pro tyto účely dvě chemické laboratoře skvěle vybavené veškerými přístroji a pomůckami. Studenti zde absolvují odborná praktická cvičení z oboru anorganická, organická, fyzikální a analytická chemie. Naučí se tak zvládat základní laboratorní postupy, a tím spojit teoretické znalosti s experimentálními výstupy.

Chemická laboratoř

Dále mají naši žáci mají k dispozici laboratoř anorganické a organické chemie a chemické techniky. Všechny laboratoře disponují moderním přístrojovým vybavením, např. plynový chromatograf, UV + VIS spektrometr, Ionosep pro metodu izotachoforézu, konduktometr, polarimetr, refraktometr, pH metry atd.

Učebna praktické výuky – MIEZ

Žáci mají v této odborné učebně k dispozici šest tréninkových výukových panelů. Na těchto panelech žáci provádí odbornou montáž jednotlivých prvků shodující se s reálnou prací v provozu. Například si žáci vyzkouší napojení zásobníku na topnou soustavu, možnost regulace směšování a měření různých veličin, dopojení a použití různých armatur, dále mohou sledovat tlakové a teplotní poměry na všech stranách připojení topné soustavy.

Gumárensko-plastikářská laboratoř

Tato laboratoř je svým vybavením a pojetím jedinou výukovou laboratoří v celé ČR. Jsou zde jedinečné tvářecí a tvarovací stroje, kompletní linky, na kterých se žáci zaučují v jejich ovládání a nastavování technologických režimů a parametrů s možností výroby jednoduchých výrobků či polotovarů. Svým nadčasovým a technickým řešením při ovládání těchto strojů je zaručena bezpečnost žáků a bezproblémový průběh praktické výuky v rámci jednotlivých oborů.

Autodílna

Zcela nová autodílna je určena především žákům učebních autooborů a technických oborů maturitních. Technické vybavení, stroje a zařízení jsou moderní se zaměřením na značku Bosch včetně využívané diagnostiky a testování motorů, náprav aj. K praktické výuce jsou k dispozici nejnovější modely aut značky Škoda Fabia, Škoda Karoq, Hyundai ix20 a Hyundai i30, na kterých jsou žáci zaučováni k demontáži, montáži a diagnostice.

Učebna kovovýcviku

Každý žák studující technický učební obor školy, musí nejprve projít základním kovovýcvikem v našich nových kovoučebnách. Naučí se zde základní opracovávání kovomateriálu, jak ručním, tak i strojním způsobem na moderně vybavených zařízeních včetně pracovních ponků. Žákům je během praktické výuky prostřednictvím digitální techniky zprostředkována i nutná teoretická příprava propojená s internetem, videi a případně i učebnicemi a dalšími podklady.

Salonek – odborná učebna pro obor Kuchař-číšník

Moderně zrekonstruované učebny pro obor Kuchař-číšník se nacházejí v prostoru Penzionu Jezerka. Zde si žáci prakticky osvojují nabyté vědomosti a návyky pro přípravu a servis jídel, kávy a nápojů. Procvičují zde sestavování jídelních a nápojových lístků k různým významným událostem. Učí se zakládat požadovaný inventář a přípravu slavnostní tabule. Tyto získané dovednosti mohou uplatnit při budoucím povolání.

.

Odborná učebna oboru Instalatér

V této učebně žáci pracují na tréninkových panelech Invysys, které dokážou nasimulovat jakoukoliv situaci v soustavách vytápění, ohřevu teplé vody, využití solární energie a další. Počítač následně ukazuje v poutavé grafice vše, co potřebují žáci vědět. V učebně je také funkční model záchodové mísy, perlátory a tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch.

Učebny teoretické výuky

Učebna výpočetní techniky

V hodinách IKT má každý žák k dispozici samostatný počítač s programovým vybavením odpovídajícím školnímu vzdělávacímu programu. Žáci se nejen zdokonalí v oblastech IT probíraných již na základní škole (Word, Powerpoint), ale hlavně se naučí nové věci jako analýza problémů v chemii (Excel, Chemsketch), zpracování dat (Access), komunikace (Teams), webové technologie (Sharepoint) nebo v technických oborech konstruování na počítači (SolidWorks).

Učebna teoretické výuky

Každá učebna teoretické výuky je vybavena moderní počítačovou stanicí propojenou s dataprojektorem a interaktivní tabulí.

Zázemí pro žáky

Žákovský klub

Každý žák má přístup do žákovského klubu, kde je kávový automat, možnost posezení v sedacích vacích, ale i připojení ke školní wi-fi. Žáci zde mohou trávit volný čas před začátkem vyučování a mezi volnými hodinami, který mohou využít ke studiu, utužování vztahů se svými spolužáky nebo jen k tiché relaxaci a odpočinku. .

Kuchyňka – Domov mládeže

Žáci ubytovaní na domově mládeže mají k dispozici tuto kuchyňku. Využívat mohou kombinovaný sporák, mikrovlnou troubu a lednici. Zde také mohou své kulinářské výrobky sníst u jídelního stolu nebo si jídlo odnést na svůj pokoj.