Vítejte na virtuální prohlídce Střední průmyslové školy Otrokovice. Nahlédněte do našich učeben teoretické i praktické výuky, laboratoří, dílen, studentského klubu či sborovny. Dveře máte dokořán!

 Laboratoře a odborné učebny

Chemicko-fyzikální laboratoř

Výuka studentů oboru aplikovaná chemie neprobíhá na naší škole jen v teoretické rovině v učebnách, ale samozřejmě i v podobě praktické v chemických laboratořích. SPŠ Otrokovice má pro tyto účely dvě chemické laboratoře skvěle vybavené veškerými přístroji a pomůckami. Studenti zde absolvují odborná praktická cvičení z oboru anorganická, organická, fyzikální a analytická chemie. Naučí se tak zvládat základní laboratorní postupy, a tím spojit teoretické znalosti s experimentálními výstupy.

Chemická laboratoř

Dále mají naši žáci mají k dispozici laboratoř anorganické a organické chemie a chemické techniky. Všechny laboratoře disponují moderním přístrojovým vybavením, např. plynový chromatograf, UV + VIS spektrometr, Ionosep pro metodu izotachoforézu, konduktometr, polarimetr, refraktometr, pH metry atd.

Učebna praktické výuky – MIEZ

Žáci mají v této odborné učebně k dispozici šest tréninkových výukových panelů. Na těchto panelech žáci provádí odbornou montáž jednotlivých prvků shodující se s reálnou prací v provozu. Například si žáci vyzkouší napojení zásobníku na topnou soustavu, možnost regulace směšování a měření různých veličin, dopojení a použití různých armatur, dále mohou sledovat tlakové a teplotní poměry na všech stranách připojení topné soustavy.

Gumárensko-plastikářská laboratoř

Tato laboratoř je svým vybavením a pojetím jedinou výukovou laboratoří v celé ČR. Jsou zde jedinečné tvářecí a tvarovací stroje, kompletní linky, na kterých se žáci zaučují v jejich ovládání a nastavování technologických režimů a parametrů s možností výroby jednoduchých výrobků či polotovarů. Svým nadčasovým a technickým řešením při ovládání těchto strojů je zaručena bezpečnost žáků a bezproblémový průběh praktické výuky v rámci jednotlivých oborů.

Autodílna

Zcela nová autodílna je určena především žákům učebních autooborů a technických oborů maturitních. Technické vybavení, stroje a zařízení jsou moderní se zaměřením na značku Bosch včetně využívané diagnostiky a testování motorů, náprav aj. K praktické výuce jsou k dispozici nejnovější modely aut značky Škoda Fabia, Škoda Karoq, Hyundai ix20 a Hyundai i30, na kterých jsou žáci zaučováni k demontáži, montáži a diagnostice.

Učebna kovovýcviku

Každý žák studující technický učební obor školy, musí nejprve projít základním kovovýcvikem v našich nových kovoučebnách. Naučí se zde základní opracovávání kovomateriálu, jak ručním, tak i strojním způsobem na moderně vybavených zařízeních včetně pracovních ponků. Žákům je během praktické výuky prostřednictvím digitální techniky zprostředkována i nutná teoretická příprava propojená s internetem, videi a případně i učebnicemi a dalšími podklady.

Salonek – odborná učebna pro obor Kuchař-číšník

Moderně zrekonstruované učebny pro obor Kuchař-číšník se nacházejí v prostoru Penzionu Jezerka. Zde si žáci prakticky osvojují nabyté vědomosti a návyky pro přípravu a servis jídel, kávy a nápojů. Procvičují zde sestavování jídelních a nápojových lístků k různým významným událostem. Učí se zakládat požadovaný inventář a přípravu slavnostní tabule. Tyto získané dovednosti mohou uplatnit při budoucím povolání.

.

Odborná učebna Diametrál

V učebně základních elektrikářských prací vybavených výukovými panely od firmy Diametrál mohou žáci 2. a 3. ročníku provádět zapojení elektrických okruhů a měření technických veličin. Formou odborně vypracovaných zadání zde žáci zhotovují klasické elektrické rozvody shodující se s reálnou praxí. Na panelech určených pro měření provádí elektronické rozvody s polovodičovými součástkami napojené na zdroje stejnosměrného napětí s možností jeho plynulé regulace.

Učebny teoretické výuky

Učebna výpočetní techniky

V hodinách IKT má každý žák k dispozici samostatný počítač s programovým vybavením odpovídajícím školnímu vzdělávacímu programu. Žáci se nejen zdokonalí v oblastech IT probíraných již na základní škole (Word, Powerpoint), ale hlavně se naučí nové věci jako analýza problémů v chemii (Excel, Chemsketch), zpracování dat (Access), komunikace (Teams), webové technologie (Sharepoint) nebo v technických oborech konstruování na počítači (SolidWorks).

Učebna jazyků

Jazyková učebna je vybavená stanicemi pro každého žáka, aby při poslechových cvičeních měl zajištěný komfort bez ostatních ruchů. Také uspořádání lavic do kruhu podporuje mnohem lepší komfort při poslechu a konverzaci s vyučujícím či ostatními žáky. Učebna je vybavená i moderním projektorem.

Učebna teoretické výuky

Každá učebna teoretické výuky je vybavena moderní počítačovou stanicí propojenou s dataprojektorem a interaktivní tabulí.

Učebna teoretické výuky – odborné předměty

Každá učebna teoretické výuky je vybavena počítačovou stanicí propojenou s dataprojektorem. Odborné teoretické učebny jsou vybaveny výukovými mapami a modely.

Zázemí pro žáky

Žákovský klub

Každý žák má přístup do žákovského klubu, kde je kávový automat, možnost posezení v sedacích vacích, ale i připojení ke školní wi-fi. Žáci zde mohou trávit volný čas před začátkem vyučování a mezi volnými hodinami, který mohou využít ke studiu, utužování vztahů se svými spolužáky nebo jen k tiché relaxaci a odpočinku. .

Chodba budovy A

Chodba v prvním podlaží budovy A je velmi důležitá část školy. Nachází se zde vedení školy, studijní oddělení, copycentrum přístupné studentům přes jejich osobní čip. Dále jsou zde aktuálně každý den vyvěšovány změny rozvrhů a suplování. Je to centrum školy.

Šatny

Každý žák má přidělenu jednu šatní skříňku s vlastním zámkem, která mu je k dispozici po celou dobu studia. Šatny jsou umístěny v suterénu budovy A. Veškerý pohyb po škole je v přezůvkách. Škola má několik budov, ale pohyb mezi nimi je pomocí zastřešených chodníků – krčků, a proto není nutné se mezi nimi přezouvat.

Kuchyňka – Domov mládeže

Žáci ubytovaní na domově mládeže mají k dispozici tuto kuchyňku. Využívat mohou kombinovaný sporák, mikrovlnou troubu a lednici. Zde také mohou své kulinářské výrobky sníst u jídelního stolu nebo si jídlo odnést na svůj pokoj.

Zázemí pro učitele

Sborovna

Nejen žáci mají ke své relaxaci a scházení svůj žákovský klub, také naši učitelé mají svůj prostor k setkávání a odpočinku. Sborovnu používají k poradám a pracovním schůzkám se svými kolegy.