Pedagogové – teoretické vyučování

PhDr. Vlasta Bobálová

Učitelka

577 925 078 klapka 229
bobalova@spsotrokovice.cz

Mgr. Hana Cibulková

Učitelka

577 925 078 klapka 225
cibulkova@spsotrokovice.cz

Mgr. Roman Farský

Učitel, správce sportovní haly

577 925 078 klapka 303/325
731 609 388
farsky@spsotrokovice.cz

Mgr. Jaroslava Golasová

Učitelka

577 925 078 klapka 232
golasova@spsotrokovice.cz

Ing. Martina Gregorová

Učitelka, výchovná poradkyně

577 925 078 klapka 220
723 770 569
gregorova@spsotrokovice.cz

Ing. Zuzana Hlaváčová

Učitelka

577 925 078 klapka 216
hlavacova@spsotrokovice.cz

Mgr. Stanislav Holík

Učitel

577 925 075 klapka 320

holik@spsotrokovice.cz

Mgr. Leona Holíková

Učitelka odborných předmětů

577 925 078 klapka 226
holikova@spsotrokovice.cz

577 925 078 klapka 218
hubacekd@spsotrokovice.cz

Ing. Miroslav Hubáček

Učitel, koordinátor ICT

577 925 078 klapka 219
733 122 344
hubacek@spsotrokovice.cz

Ing. David Chmela

Učitel

577 925 078 klapka 320
chmela@spsotrokovice.cz

Ing. Lidmila Juračková

Učitelka

577 925 078 klapka 232
jurackova@spsotrokovice.cz

Ing. Eduard Karola

Učitel

577 925 078 klapka 321
karola@spsotrokovice.cz

Ing Lenka Klimánková

Učitelka

577 925 078 klapka 226
klimankova@spsotrokovice.cz

Ing. František Kocián

Učitel

577 925 078 klapka 324/277/278
kocian@spsotrokovice.cz

Mgr. Iva Kočtúchová

Učitelka

577 925 078 klapka 225
koctuchova@spsotrokovice.cz

Ing. Vlasta Koštiálová

Učitelka

577 925 078 klapka 233
kostialova@spsotrokovice.cz

PaedDr. Pavel Kovář

Učitel

577 925 078 klapka 333
kovar@spsotrokovice.cz

Mgr. Dana Mošnovská

Učitelka, koordinátorka projektů Erasmus+

577 925 078 klapka 224
mosnovska@spsotrokovice.cz

RNDr. Jan Patík

Učitel

577 925 078 klapka 228
patik@spsotrokovice.cz

577 925 078 klapka 217
piknerova@spsotrokovice.cz

Ing. Aleš Rektořík

Učitel

577 925 078 klapka 320
rektorik@spsotrokovice.cz

Ing. Jan Řezník

Učitel

577 925 078 klapka 228
reznik@spsotrokovice.cz

PaeDr. Blanka Slováčková

Učitelka

577 925 078 klapka 235
slovackova@spsotrokovice.cz

Mgr. Vlastimil Šnajdar

Učitel

577 925 078 klapka 229
snajdar@spsotrokovice.cz

Mgr. Lenka Šomanová

Učitelka

577 925 078 klapka 335
somanova@spsotrokovice.cz

Mgr. Josef Štourač

Učitel

577 925 078 klapka 224
stourac@spsotrokovice.cz

Ing. Josef Švirák

Učitel

577 925 078 klapka 233
svirak@spsotrokovice.cz

Ing. Alice Tesaříková, Ph.D.

Učitelka

577 925 078 klapka 335
tesarikova@spsotrokovice.cz

Ing. Emil Vašíček

Učitel

577 925 078 klapka 333
vasicek@spsotrokovice.cz

Mgr. Iva Vlčková

Učitelka

577 925 078 klapka 217
vlckova@spsotrokovice.cz

Pedagogové – odborný výcvik

Oldřiška Benešová

Učitelka odborného výcviku oboru Kuchař-číšník

577 925 078 klapka 205/212/274
733 122 338
benesova@spsotrokovice.cz

Učitel odborného výcviku oboru Automechanik

77 925 078 klapka 230
bouzek@spsotrokovice.cz

František Budík

Učitel odborného výcviku oboru Instalatér

577 925 078 klapka 255
budik@spsotrokovice.cz

Učitel odborného výcviku oboru Instalatér

577 925 078 klapka 255
divila@spsotrokovice.cz

Mgr. Martin Helísek

Učitel odborného výcviku oboru Elektrikář

Vítězslav Horák

Učitel odborného výcviku oborů Autoelektrikář a Elektrikář

577 925 078 klapka 269
horak@spsotrokovice.cz

Učitel odborného výcviku oboru Autoelektrikář

577 925 078 klapka 255
charuzad@spsotrokovice.cz

Mgr. Jitka Jarošová

Učitelka odborného výcviku oboru Kuchař-číšník

Učitel odborného výcviku oborů Automechanik a Elektrikář

577 925 078 klapka 201/247
piterka@spsotrokovice.cz

Martina Smolková

Učitelka odborného výcviku oboru Kuchař-číšník

Vlastimil Šrámek

Učitel odborného výcviku oboru Karosář

577 925 078 klapka 230
sramek@spsotrokovice.cz

Učitel odborného výcviku oborů Automechanik a Gumař-plastikář

77 925 078 klapka 230
struzka@spsotrokovice.cz

Učitel odborného výcviku oborů Instalatér a Autoelektrikář

577 925 078 klapka 255
zahnas@spsotrokovice.cz

Pedagogové – výchova mimo vyučování

Aleš Kaštovský

Vychovatel

577 925 078 klapka 318
734 680 222
kastovsky@spsotrokovice.cz

Mgr. Květoslav Machalík

Vychovatel

577 925 078 klapka 319
machalik@spsotrokovice.cz

Vít Polášek

Vychovatel

577 925 078 klapka 323
polasek@spsotrokovice.cz