Mgr. Basel Libor, MBA

Ředitel

Mgr. Pavlacká Dagmar

Statutární zástupkyně ředitele, zástupkyně pro TV a VMV

RNDr. Deštěnská Ludmila

Zástupkyně ředitele pro TV

577 925 078 klapka 227
destenska@spsotrokovice.cz

Charuza Miroslav

Zástupce ředitele pro OV, učitel odborného výcviku oboru Instalatér

577 925 078 klapka 270
charuza@spsotrokovice.cz

Ing. Kudláčková Pavlína

Zástupkyně ředitele pro technicko-ekonomický úsek

577 926 761 klapka 206
kudlackova@spsotrokovice.cz

Pancner Otakar

Zástupce ředitele pro OV

577 925 078 klapka 307
pancner@spsotrokovice.cz

Baťová Irena

Sekretářka

577 925 303 klapka 203
731 645 941
batova@spsotrokovice.cz

Jandoušová Libuše

Asistentka, manažerka Experimentária

577 925 078 klapka 251
733 122 348
jandousova@spsotrokovice.cz