Mgr. Libor Basel, MBA

Ředitel

Mgr. Dagmar Pavlacká

Statutární zástupkyně ředitele, zástupkyně pro TV a VMV

RNDr. Ludmila Deštěnská

Zástupkyně ředitele pro TV

577 925 078 klapka 227
destenska@spsotrokovice.cz

Ing. Radomil Hanulík

Zástupce ředitele pro PV

577 925 078 klapka 336
hanulik@spsotrokovice.cz

Miroslav Charuza

Zástupce ředitele pro PV, učitel praktického vyučování oboru Instalatér

577 925 078 klapka 270
charuza@spsotrokovice.cz

Ing. Pavlína Kudláčková

Zástupkyně ředitele pro technicko-ekonomický úsek

Irena Baťová

Sekretářka

577 925 303
731 645 941
batova@spsotrokovice.cz

Libuše Jandoušová

Asistentka, manažerka Experimentária

577 925 078 klapka 251
733 122 348
jandousova@spsotrokovice.cz

Otakar Pancner

Koordinátor projektových aktivit

577 925 078 klapka 307
pancner@spsotrokovice.cz