Jsme moderní škola se špičkovým zázemím a důrazem na možnost uplatnění všech žáků.
Naším cílem je vzdělávání v technických a přírodovědných oborech
pro chemický a strojírenský průmysl či vědu a výzkum.

Zázemí školy

Pro výuku všech oborů je zajištěno unikátní zázemí. Jedná se především o vědeckotechnický park Experimentárium, který je přímou a nedílnou součástí školy, dále nadstandardně vybavené chemické laboratoře, nově vybudované a kvalitně zabezpečené dílny pro odborný výcvik a v neposlední řadě také moderní kuchyně a další prostory pro gastronomický obor.

Laboratoř

Mezinárodní projekty

Škola je činná rovněž v oblasti zahraniční spolupráce, které se aktivně účastní naši pedagogové a žáci. V posledních třech letech bylo v rámci projektu Erasmus+ realizováno šest takových dlouhodobých aktivit. Naše škola má možnost spolupracovat se vzdělávacími institucemi a školami napříč celou Evropou.

Cestovani

Uplatnění absolventů

Při výuce všech oborů klade škola velký důraz na uplatnění absolventů na trhu práce. Proto úzce spolupracuje s více než stovkou regionálních i nadregionálních firem, které jsou zárukou přístupu žáků k nejmodernějším poznatkům a technologiím v praxi, kde výuka těchto žáků probíhá. O vzájemně prospěšné spolupráci mezi školou a firmami svědčí pravidelně získávané ocenění Škola doporučená zaměstnavateli.

workplace-1245776_1920

Věda a výzkum

Především v rámci čtyřletého maturitního oboru Aplikovaná chemie vzděláváme žáky také pro vědu a výzkum. Naše škola systémově spolupracuje s Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zejména v oblasti odborných praxí a stáží například v ultramoderním Centru polymerních systémů. Tato systémová spolupráce je završená získáním označení Střední průmyslová škola Otrokovice – Fakultní škola Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulty technologické.

medic-563423_1920

Vyberte si z nabídky našich oborů

null

MATURITNÍ OBORY

Aplikovaná chemie
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Provoz a ekonomika dopravy
Přírodovědné lyceum

null

UČEBNÍ OBORY

Gumař - plastikář
Automechanik
Autoklempíř
Autoelektrikář
Elektrikář
Instalatér
Kuchař - číšník pro pohostinství