Modernizace a vybavení odborných učeben, laboratoře a dílen, REG. Č.: CZ.06.04.01/00/22_042/0003349

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II,  REG. Č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Rozvoj polytechnického vzdělávání ve Střední průmyslové škole Otrokovice, REG. Č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0014834

Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu , REG. Č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0007571

Přístavba a vybavení odborných dílen, REG. Č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002622

Výukové panely pro technické obory a Experimentárium, REG. Č.:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0007432

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, REG. Č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Střední průmyslová škola Otrokovice – realizace úspor energie – Jezerka, REG. Č.:CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001489

Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji, REG. Č.:CZ.1.07/1.1.00/44.0010

 

SPŠ Otrokovice byla v rámci projektového období 2008-2013 realizátorem níže uvedených projektů z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Hledáme mladé technické talenty, reg. číslo CZ.1.07/1.1.08/01.006

Projekt byl zaměřený na cílovou skupinu žáků ve vybraných technických oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Spočíval ve spolupráci firem, škol a dalších subjektů při propagaci a rozvoji technických řemesel. Hlavním těžištěm byla příprava a organizace odborných technických soutěží.

Výuka angličtiny pro učitele a management středních a odborných škol, reg. číslo CZ.1.07/1.3.09/01.0040

Projekt byl zaměřen na zdokonalení znalostí anglického jazyka u pedagogů středních odborných škol, rozvoj jejich spolupráce  a případné zavedení výuky v anglickém jazyce.

Modernizace výuky předmětu elektrická měření, reg. číslo CZ.1.07/1.1.08/01.0061

Cílem projektu bylo dosáhnout modernizace a digitalizace elektrických měření a vytvořit pro žáky nové laboratorní úlohy v elektrotechnických předmětech.

Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje, reg. číslo CZ.1.07/1.3.09/01.0041

Projekt byl zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje včetně zavádění moderních pedagogických a didaktických metod.

Vzdělávání pedagogů středních škol ve Zlínském kraji v projektovém řízení, reg. číslo CZ.1.07/1.3.09/01.0015

Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí a dovedností u pedagogických pracovníků středních škol a vytvoření vzdělávacích programů v oblasti přípravy a řízení projektů.

Vzdělávání vedoucích pracovníků středních škol Zlínského kraje v projektovém řízení, reg. číslo CZ.1.07/1.3.09/02.0015

Projekt byl zaměřen na proškolení vedoucích pracovníků středních škol Zlínského kraje v rámci nových, inovativních vzdělávacích programů zaměřených na projektové řízení i programu zaměřeného na počítačové dovednosti.

Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol ve Zlínském kraji s využitím IKT, reg. číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0049

Projekt byl zaměřen na zvýšení uplatnitelnosti absolventů středních škol Zlínského kraje na trhu práce rozvojem jejich podnikatelských znalostí, schopností a dovedností.

Rozšiř si odbornost!, reg. číslo CZ.1.07/3.2.03/04.0044

Cílem projektu bylo vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích programů dalšího vzdělávání z oblastí rozvoje osobnosti, odborných dovedností a ICT pro zaměstnance firem.