Přihlášky do ankety Zlatý Ámos

V pořadí již 28. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos byl slavnostně odstartován. Žáci základních a středních škol mohou již od 5. října, kdy se na celém světě slaví Světový den učitelů, až do konce kalendářního roku posílat své nominace na titul Zlatý Ámos. K přihlášce stačí připojit stručnou charakteristiku oblíbené učitelky či učitele, společně prožitou příhodu…

Organizace výuky od 30. 11. 2020

Na základě dokumentu MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. listopadu 2020 dochází od 25. 11. 2020 ke změně provozu středních škol.         Teoretické vyučování Od středy 25. 11. probíhá prezenční výuka závěrečných ročníků, tj. tříd 4. A, 4. B, 2. C, AU3K, AE3K, IN3G podle aktuálního rozvrhu hodin na www stránkách školy – suplování.…

Organizace výuky a provoz Domova mládeže od 25. 11. 2020

Na základě dokumentu MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. listopadu 2020 dochází od 25. 11. 2020 ke změně provozu středních škol.       Teoretické vyučování Od ST 25. 11. probíhá prezenční výuka závěrečných ročníků, tj. tříd 4. A, 4. B, 2. C, AU3K, AE3K, IN3G podle aktuálního rozvrhu hodin na www stránkách školy – suplování. Neprobíhá…

Třídní schůzky – podzim 2020 

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření škol se třídní schůzky v podzimním termínu v klasické podobě neuskuteční.  Informace o prospěchu jsou žákům i rodičům k dispozici v elektronické žákovské knížce. Třídní učitelé jsou v pravidelném kontaktu s žáky, případně s rodiči. Rodiče mohou s jednotlivými učiteli komunikovat přes e-mail. Adresy naleznete v Kontaktech na webu školy.   Vážení rodiče, škola respektuje, že podmínky pro distanční vzdělávání nemusí být…

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

Písemné, praktické a ústní závěrečné zkoušky se v letošním roce budou konat v níže uvedených termínech.   Písemné ZZ                  2. 6. 2021 Praktické ZZ                9. 6. – 11. 6. 2021 Ústní ZZ                      14. 6. – 15. 6. 2021   Ústní ZZ  14. 6. 2021 AU 3K (AU), AE 3K (AE, EL), IN 3G (IN)   15. 6. 2021 AU 3K (KA), AE 3K (KČ), 3 B (EL), IN 3G (GP)  …