Výsledky III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

V přiloženém souboru naleznete výsledky třetího kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do učebních oborů na Střední průmyslové škole Otrokovice. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče.     Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku do 14. 9. 2022. Řádně vyplněné zápisové lístky je možno poslat poštou nebo odevzdat na…

Zahájení školního roku 2022/2023 a následná organizace výuky

Ve čtvrtek 1. září 2022 bude zahájen nový školní rok. Organizace výuky dne 2. a 5. září bude probíhat dle následujícího rozpisu.    Zahájení školního roku ve čtvrtek 1. září 2022 8:00 hod. – žáci 1. ročníku všech oborů Sraz před vchodem do Sportovní haly 8:00 hod. – žáci vyšších ročníků všech oborů Příchod do školy nejdřív v 7:45 Prosím, nechoďte…

III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

SPŠ Otrokovice vyhlašuje III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro přijímání žáků ze ZŠ do středního vzdělání s výučním listem. Přijímací řízení se bude konat ve Střední průmyslové škole Otrokovice 31. 8. 2022. Přihlášky přijímáme do 29. 8 2022.     Obory středního vzdělání s výučním listem a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijetí ve třetím kole přijímacího…

Žádost o vyplnění dotazníku pro 1. ročníky

Rádi bychom touto cestou požádali rodiče žákyň a žáků 1. ročníků o spolupráci formou vyplnění osobního dotazníku, který nám i Vašim dětem usnadní první dny v novém prostředí střední školy. Dotazník naleznete v tomto odkazu a prosíme Vás o jeho vyplnění do 31. července 2022. Děkujeme a těšíme se na Vás v novém školním roce.

Informace pro 1. ročníky školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00 hodin ve Sportovní hale. Setkání s rodiči žáků 1. ročníků se uskuteční ve čtvrtek 15. září v 16:00 hodin v sále Jezerka.         Informace k organizaci vyučování, omlouvání žáka, přihlášení ke stravě a ubytování, k elektronické žákovské knížce a další pokyny jsou podrobně rozepsány v přiložených souborech. Informace_k_zahájení_školního_roku_2022_2023.pdf Brožura_pro_1_ročníky_k_tisku.pdf   Seznam…

Provoz školy v době letních prázdnin

Provoz školy v době letních prázdnin od 1. 7. 2022 do 24. 8. 2022 bude zajištěn následovně.           Úřední hodiny pro veřejnost – sekretariát a ekonomické oddělení: PO – ČT od 8:00 do 12:00 hodin. V době letních prázdnin nevystavujeme druhopisy dokumentů. Potvrzení o studiu na kartičky ČSAD a MHD vystavujeme od 25. 8. 2022. Potvrzení o studiu…

Expert Evropské komise a Světové banky Štefan Chudoba považuje naši školu za příklad dobré praxe

Dne 8. června přivítala Střední průmyslová škola Otrokovice významnou delegaci ze Slovenska. V jejím čele stál Ing. Štefan Chudoba Ph.D., státní tajemník Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky z let 2012 až 2014, který v současné době působí jako expert pro odborné školství pro Evropskou komisi a Světovou banku. Spolu s ním přijeli hejtmani vybraných slovenských krajů, ředitelé…

Také Richard Kraus byl mezi 12 oceněnými žáky Zlínského kraje 2022 za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti

V Baťově vile ve Zlíně se ve čtvrtek 2. června uskutečnilo slavnostní ocenění žáků Zlínského kraje 2022 za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti.  Kromě oceněného Pavla Ilčíka, o kterém jsme již psali v předchozím článku, byl mezi dvanácti oceněnými také Richard Kraus, žák 1. ročníku oboru Automechanik.     Richard byl nominován Základní uměleckou školou Zlín. Umělecky nadaný žák,…