Celostátní konference Enersol se účastní Vojtěch Duda z třídy AU3K

Ve dnech 24. a 25. 9. 2020 proběhne celostátní konference Enersol v Hradci Králové. Enersol je národní program podporovaný ministerstvem životního prostředí, jehož cílem je zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů. Žáci a žákyně zpracovávají projektové práce, které jsou zaměřeny na témata obnovitelných zdrojů energie, energetické úspory a omezování emisí.…

Používání roušek v prostorách školy

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace je pro všechny osoby povinné nošení ochrany nosu a úst ve společných prostorách školy. Od 18. 9. 2020 se povinnost nošení ochrany nosu a úst týká i přímé výuky v jednotlivých učebnách. Další informace naleznete v pokynu ředitele školy. Pokyn_ředitele_školy_Používání_roušek_ve_škole Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

Probíhá rekonstrukce sportovní haly naší školy

Sportovní hala naší školy prochází v letošním roce rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Hala byla postavena na začátku 70. let minulého století a v posledních letech byl její stavebně technický stav dožilý, budova i vnitřní prostory vykazovaly značné opotřebení.       Rekonstrukci realizuje zřizovatel naší školy Zlínský kraj, který na financování využije dotaci z podprogramu Ministerstva školství, mládeže a…

Smart and Proactive: zahraniční stáže pro studenty

Naše škola získala další grant evropské unie na zajištění dvouletého projektu ERASMUS+. Dvouletý projekt v rámci evropského programu Erasmus+, nazvaný Smart and Proactive, byl vytvořen, aby umožnil žákům naší školy oboru Aplikovaná chemie (ACH), oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (MIEZ) a oboru Automechanik poznat zákonitosti různých disciplín z oboru ve zcela jiném prostředí než školním a…

Rozvrh týdnů teoretického vyučování

V tabulce níže naleznete rozvrh týdnů teoretického vyučování ve školním roce 2020/2021. Školní rok začíná sudým týdnem.       Sudý týden Lichý týden Třída Třídní učitel Učebna   Třída Třídní učitel Učebna AE 1K Mgr. Piknerová B 104   AU 1A Ing. Rektořík B 206 IN 1G Ing. Hubáček D. B 9    …

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Vážení rodiče a žáci, dovolujeme si Vám oznámit výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 na Střední průmyslové škole Otrokovice. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče.       Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku do 11. 9. 2020. Řádně vyplněné zápisové lístky je možno poslat poštou nebo odevzdat na…