Provoz školy v době letních prázdnin

Provoz školy v době letních prázdnin od 1. 7. 2021 do 24. 8. 2021 bude zajištěn následovně.           Úřední hodiny pro veřejnost – sekretariát a ekonomické oddělení: PO – ČT od 8:00 do 12:00 V době letních prázdnin nevystavujeme druhopisy dokumentů. Potvrzení o studiu na kartičky ČSAD a MHD vystavujeme od 25. 8. 2021. Potvrzení o studiu na…

IKAP II v mateřských školách přináší dětem hru a poučení

V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu II, jehož partnerem je také naše škola, probíhají v tomto týdnu odborně připravené lekce polytechnického vzdělávání pro děti mateřských škol. Děti se zábavnou formou seznámí například se stavbou mostu nebo věže. Svou šikovnost si ještě zdokonalí při stavbě dřevěných hraček z technické stavebnice speciálně vyrobené právě pro děti v mateřských školách.…

Informace pro 1. ročníky školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. v 8:00 hodin. Žákyně a žáci 1. ročníků se v tento čas shromáždí před budovou školy.  Informace k organizaci vyučování, omlouvání žáka, přihlášení ke stravě a ubytování, k elektronické žákovské knížce a další pokyny jsou podrobně rozepsány v přiložených souborech.   Informace_k_zahajeni_skolniho_roku_2021_2022.pdf Brozura_pro_1_rocniky_k_tisku.pdf   Rádi bychom touto cestou požádali rodiče žákyň a žáků 1. ročníků…

Zakončení školního roku 2020/2021

Poslední týden školního roku 2020/2021 se budou žákyně a žáci naší školy řídit následujícím rozvrhem.           Pondělí 28. 6. 2021 Den s třídním učitelem – úsek TV ODV výuka dle rozvrhu hodin (1. a 2. ročník) ZZ praktické – školní dílny + firmy Úterý  29. 6. 2021 8:00 – 10:30 úklid školy a šaten podle pokynů učitelů ZZ praktické…

Studenti představili své projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie

V pátek 11. června proběhla na SPŠ Otrokovice konference projektu Enersol 2021, jejíž součástí bylo krajské kolo soutěže. Krajského kola se zúčastnili studenti ze čtyř středních škol Zlínského kraje. Připravili si dvanáct  prezentací, rozdělených do tří kategorií, jejichž prostřednictvím představili výsledky svých projektů. Odborná porota ocenila v kategorii E + Praxe Matěje Bělohlávka, Štěpána Čecha a Jana Kočendu…

Vědecký tábor SPŠ Otrokovice

V  rámci realizace aktivit projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, pořádá Střední průmyslová škola Otrokovice příměstský vědecký tábor v Experimentariu.      Bohatý a vědecky založený program určitě nejen zabaví děti v době prázdnin, ale i rozvine vědecké poznání světa kolem nás. Termín tábora: 9. 8. 2021  –  13. 8. 2021   vždy…

Informace k provozu škol od 8. června 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:   Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání…

Hlášení pro letošní absolventy

Přijď zjistit, jak studovat strojařinu ve Zlíně, abys nemusel chodit celý život do práce na 6. Možná jsi zaspal přihlášky na výšku, možná jsi o tom ani neuvažoval. Tohle je tvoje 2. šance, tvých za 5 minut 12. Zažij jeden den na výšce. Ukážou ti, jak to u nich chodí, v čem ti na začátku pomůžou a…

II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2021 pro přijímání žáků ze ZŠ do středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a pro přijímání žáků ze SŠ do oborů vzdělání nástavbového studia se bude konat ve Střední průmyslové škole Otrokovice 18. 6. 2021. Přihlášky přijímáme do 11. 6. 2021.   Obory, předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení…

Organizace výuky v týdnu od 24. 5. a aktualizovaná hygienická opatření školy

Na základě novelizovaného mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízení, s účinností od 24. 5. 2021 je nově umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a homogenita tříd a skupin není povinná.     Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021 se pro všechny žáky, pro které…