Výsledková listina 2. kola přijímacího řízení

Vážení rodiče, vážení žáci, dovolujeme si Vám oznámit výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do maturitních a učebních oborů Střední průmyslové školy Otrokovice. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče.   Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku do 15. 6. 2023. Výsledková listina_II. kolo

II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro přijímání žáků ze ZŠ do středního vzdělání s maturitní zkouškou a do středního vzdělání s výučním listem se bude konat ve Střední průmyslové škole Otrokovice 1. 6. 2023. Přihlášky přijímáme do 26. 5. 2023.     Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu. Přijímací řízení 2023 II.kolo.pdf

Třítýdenní stáž na řeckém ostrově Samos

Dne 22. dubna 2023 ráno odletěli žáci a žákyně třetího ročníku oboru Aplikovaná chemie s projektem Erasmus+, který je spolufinancovaný Evropskou unií, na třítýdenní stáž na řecký ostrov Samos. Cesta byla poměrně dlouhá, ale k večeru jsme dorazili na základnu neziskové organizace Archipelagos, která nás celé tři týdny zapojovala do jejich projektů. První týden byl věnován prezentacím a…

Výsledky I. kola přijímacího řízení do tříletých učebních oborů

Vážení rodiče a žáci, níže naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do učebních oborů s výučním listem. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče. Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku do 9. 5. 2023. Tento termín platí pro všechny tříleté obory vzdělání. Řádně vyplněné zápisové lístky je možno poslat…

Kraj ocenil nejlepší školské pracovníky, nechyběl ani zástupce Otrokovic

Mezi šestnácti vyznamenanými, kteří převzali ocenění Zlínského kraje za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, stanul i ředitel Střední průmyslové školy Otrokovice Libor Basel. Sošku sovy, tedy symbolické nositelky moudrosti, pamětní list a medaili, převzal v rámci slavnostního odpoledne ve středu 12. dubna v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. I toto ocenění je dokladem vysoké…

Mezi oceněnými pedagogy Zlínského kraje je také Libor Basel

Ocenění za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace si ve středu 12. dubna v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě převzal také ředitel naší školy Libor Basel. Sošku sovy, pamětní list a medaili obdržel od radní Zlínského kraje pro školství Zuzany Fišerové.     Návrh na ocenění podala starostka města Otrokovice Hana Večerková a starosta…

Zajištění jednotné přijímací zkoušky ve dnech 13. a 14. dubna 2023 v rámci I. kola přijímacího řízení

Jednotné přijímací zkoušky pro níže uvedené obory ve školním roce 2022/2023 se konají ve dnech 13. a 14. dubna 2023 dle následujícího harmonogramu: 28-44-M/01 Aplikovaná chemie 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení    Příchod uchazečů do školy  Dle informace z pozvánky je stanoven příchod žáků v 8:15 hod. do školy. Na vrátnici školy bude určený…

Zlínský kraj spouští unikátní aplikaci pro podporu polytechnického vzdělávání

Zlínský kraj bude jediným místem v České republice, kde budou moci rodiče a děti využít pomocníka v podobě aplikace ROSTEM 2050. „Cílem aplikace je rozvíjet polytechnické vzdělání v kraji, a to formou atraktivní pro děti. Aplikace je určena právě jim, a její podstatou je ukazovat a nabízet dětem volnočasové aktivity, které budou rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v oblasti…

SPŠ Otrokovice pořádala krajskou konferenci projektu ENERSOL

Dne 24. února proběhla v prostorách SPŠ Otrokovice krajská konference projektu ENERSOL. ENERSOL je v České republice realizován již dvacátým rokem. Jedná se o národní program podporovaný ministerstvem životního prostředí. Cílem projektu je podpořit vzdělávání na středních školách na témata obnovitelných zdrojů energie, snižování uhlíkové stopy a hospodaření s vodou a odpady a naučit žáky vyjádřit svůj názor na…