Zlínský kraj představuje novou databázi vzdělávacích programů pro školy

Pedagogové mateřských, základních i středních škol najdou nově na portále Zkola.cz, jehož vlastníkem je Zlínský kraj a provozovatelem Střední průmyslová škola Otrokovice, nabídku všech vzdělávacích programů, které pro školy organizují především kulturní instituce Zlínského kraje, ale také občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti či jednotlivci.   „Zlínský kraj čerpal při realizaci databáze inspiraci z projektu The Cultural…

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

Vážení rodiče, v minulém školním roce byla naše škola zapojena do Pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání, jehož cílem je připravit podklady pro případné začlenění kombinovaného vzdělávání (prezenční a distanční výuka) do systému vzdělávání v ČR za běžné situace. Toto Pokusné ověřování bude pokračovat i v letošním školním roce.   Třídy 3. A, 3. B budou mít distanční výuku 10…

Den otevřených dveří na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pořádá ve čtvrtek 26. 1. 2023 Den otevřených dveří. Tato akce bude probíhat jak prezenčně na všech fakultách – na Fakultě managementu a ekonomiky, Fakultě humanitních studií, Fakultě aplikované informatiky, Fakultě multimediálních komunikací, Fakultě technologické a na Fakultě logistiky a krizového řízení, tak i on-line formou pro všechny, kteří se tento den…

Výsledky III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

V přiloženém souboru naleznete výsledky třetího kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do učebních oborů na Střední průmyslové škole Otrokovice. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče.     Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku do 14. 9. 2022. Řádně vyplněné zápisové lístky je možno poslat poštou nebo odevzdat na…

Zahájení školního roku 2022/2023 a následná organizace výuky

Ve čtvrtek 1. září 2022 bude zahájen nový školní rok. Organizace výuky dne 2. a 5. září bude probíhat dle následujícího rozpisu.    Zahájení školního roku ve čtvrtek 1. září 2022 8:00 hod. – žáci 1. ročníku všech oborů Sraz před vchodem do Sportovní haly 8:00 hod. – žáci vyšších ročníků všech oborů Příchod do školy nejdřív v 7:45 Prosím, nechoďte…

III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

SPŠ Otrokovice vyhlašuje III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro přijímání žáků ze ZŠ do středního vzdělání s výučním listem. Přijímací řízení se bude konat ve Střední průmyslové škole Otrokovice 31. 8. 2022. Přihlášky přijímáme do 29. 8 2022.     Obory středního vzdělání s výučním listem a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijetí ve třetím kole přijímacího…

Žádost o vyplnění dotazníku pro 1. ročníky

Rádi bychom touto cestou požádali rodiče žákyň a žáků 1. ročníků o spolupráci formou vyplnění osobního dotazníku, který nám i Vašim dětem usnadní první dny v novém prostředí střední školy. Dotazník naleznete v tomto odkazu a prosíme Vás o jeho vyplnění do 31. července 2022. Děkujeme a těšíme se na Vás v novém školním roce.