Organizace výuky od 29. 3. do 2. 4. 2021

V týdnu od 29. 3. do 2. 4. 2021 bude probíhat výuka distančním způsobem.            Školní stravování Pro žáky, kteří se vzdělávají distančně, je možný pouze odběr stravy. Domov mládeže Ubytování není možné. Na provoz škol se nadále vztahuje Manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 vydaný MŠMT 24. srpna…

Ukončování vzdělávání oborů zakončených maturitní zkouškou

Níže naleznete pokyn ředitele školy č. 19/2020-2021 k ukončování vzdělávání oborů zakončených maturitní zkouškou včetně časového harmonogramu ukončení studia a přehledu termínů jednotlivých částí maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.     Pokyn_ředitele_školy_Metodika_k_ukončování_vzdělávání_MZ_2021.pdf PŘŠ_Ukončování_vzdělávání_oborů_s_MZ_příloha_1.pdf PŘŠ_Ukončování_vzdělávání_oborů_s_MZ_příloha_2.pdf

Informace k úpravě termínů v přijímacím řízení

Na základě rozhodnutí MŠMT informujeme, že termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) ve školním roce 2020/21 se mění takto:           1. řádný termín JPZ Pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbových 3. května 2021 Na SPŠ Otrokovice obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 2. řádný termín Pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně…

Absolventi naší školy nyní našimi učiteli

Absolventi SPŠ Otrokovice nacházejí v praxi různorodá uplatnění. Není výjimkou, že se někteří z nich stávají učiteli praktického vyučování. Čtyři absolventi SPŠ Otrokovice se po letech vrátili na místo, kde začala jejich studentská léta. Nyní jsou našimi učiteli a vedou nové žáky k zlatému řemeslu. Pojďme si je představit.     Petr Zahnaš studoval na SPŠ Otrokovice v letech…

Rozhodnutí ředitele školy o nekonání přijímacích zkoušek v některých oborech

V souladu s ustanovením čl. I., čl. VI. Opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021 (dále jen „Obecné opatření“) rozhodl ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266,  765 02 Otrokovice, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou   28-44-M/01  Aplikovaná chemie, 37-41-M/01…

Používání ochranných prostředků dýchacích cest

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. února 2021 (čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN), dle něhož s účinností od 25. února 2021 do odvolání platí následující opatření, ředitel SPŠ Otrokovice sděluje:       Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je: respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)…

Ukončování studia závěrečných ročníků a změny termínů maturitních a závěrečných zkoušek

Na základě rozhodnutí vlády ČR z 29. 1. 2021 dochází k úpravám organizace výuky a ukončování studia středních škol ve 2. pololetí 2020/21. Na základě Opatření obecné povahy MŠMT ředitel školy rozhodl o změně termínů konání maturitních a závěrečných zkoušek.      Pokyn_ředitele_školy_Ukončování_studia.pdf Pokyn_ředitele_školy_Změna_termínu_maturitní_zkoušky.pdf Pokyn_ředitele_školy_Změna_termínu_závěrečné_zkoušky.pdf Pokyn_ředitele_školy_Metodika_k_ukončování_Maturitní_zkoušky.pdf Pokyn_ředitele_školy_Metodika_k_ukončování_Závěrečné_zkoušky.pdf Časový_harmonogram_Maturitní_zkoušky_2021.pdf

Organizace výuky od 22. do 26. 2. 2021

V týdnu od 22. 2. do 26. 2. 2021 bude probíhat výuka distančním způsobem. Individuální konzultace budou probíhat po schválení ředitelem školy.           Školní stravování Pro žáky, kteří se vzdělávají distančně, je možný pouze odběr stravy. Domov mládeže Ubytování není možné. Na provoz škol se nadále vztahuje Manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce…