Opravné závěrečné zkoušky

Opravné závěrečné zkoušky proběhnou na podzim 2020 dle uvedeného harmonogramu.   Písemné ZZ                14. 9. 2020 Praktické ZZ               15. 9. – 16. 9. 2020 Ústní ZZ                      17. 9. 2020     Pro další informace kontaktujte zástupkyni ředitele RNDr. Ludmilu Deštěnskou. e-mail: destenska@spsotrokovice.cz, tel.: 577 925 078.

II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro přijímání žáků ze ZŠ do středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a pro přijímání žáků ze SŠ do oborů vzdělání nástavbového studia se bude konat ve Střední průmyslové škole Otrokovice 7. 7. 2020. Přihlášky přijímáme do 30. 6. 2020.     Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu. II. kolo přijímacího…

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do maturitních oborů a nástavbového studia

Vážení rodiče a žáci, dovolujeme si Vám oznámit výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do maturitních oborů a nástavbového studia na Střední průmyslové škole Otrokovice. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče.     Termín pro odevzdání zápisového lístku je do 23. 6. 2020. Tento termín platí pro všechny učební a maturitní…

Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Písemné, praktické a ústní maturitní zkoušky se v letošním roce budou konat v níže uvedených termínech.       Třídy a obory 4. A Aplikovaná chemie 4. B Aplikovaná chemie Dopravní prostředky a systémy 2. C Provozní technika Provozní chemie   Termín Třída Čas Zkouška 25. 5. 4. A, 4. B. 2. C 07:30 Praktická maturitní zkouška 26.…

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020

Písemné, praktické a ústní závěrečné zkoušky se v letošním roce budou konat v níže uvedených termínech.           Písemné ZZ                3. 6. 2020 Praktické ZZ               10. 6. – 12. 6. 2020 Ústní ZZ                      15. 6. – 16. 6. 2020, 23. 6. 2020   Ústní ZZ AE 3K (KČ)                15. 6. 2020 IN 3G (IN)                   15. 6. 2020 AE 3K (AE, EL)          16. 6. 2020 IN 3G (GP)                 16. 6. 2020 AU 3K…

Podrobné informace k otevření školy 11. května

Škola se otevře 11. května za účelem přípravy žáků na maturitní a závěrečné zkoušky pro třídy 4. A, 4. B, 2. C, AU3K, AE3K, IN3G. Docházka nebude povinná a bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. V souborech níže naleznete pokyn ředitele školy k provozu školy od 11. 5. 2020, pokyn ředitele školy k uzavření hodnocení závěrečných ročníků, čestné…

Učitelé chemie nezahálí

Přestože žáci ve škole nejsou a výuka neprobíhá, naše chemické laboratoře nezůstávají osiřelé. Učitelé odborných chemických předmětů se kromě výuky na dálku zapojili také do pomoci a začali vyrábět dezinfekci pro potřeby naší školy. Dezinfekce je k dispozici při vstupu do budovy školy a v dalších společných prostorách.