2. místo pro Vojtěcha Dudu na celostátní konferenci projektu Enersol 2020

Ve dnech 24. – 25. 9. 2020 se v Hradci Králové uskutečnila celostátní konference projektu Enersol 2020, jejíž součástí byla také soutěžní přehlídka žákovských prací. Z každého kraje postoupily do celostátního kola dvě práce z kategorie Enersol a praxe, jedna práce z kategorie Enersol a inovace a vítěz kategorie Enersol a popularizace. Enersol je národní program podporovaný ministerstvem životního prostředí,…

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice ZK o omezení provozu škol

S účinností ode dne 5. 10. 2020 nařizuje KHS následující mimořádné opatření spočívající v omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou   povinné školní docházky; praktického vyučování a praktické přípravy; škol…

Nový školní řád od 5. 10. 2020

Od 5. 10. 2020 je v platnosti nový školní řád, který upravuje pravidla pro distanční vzdělávání. Změny jsou obsaženy v bodě 4.5 a zahrnují následující informace:       Podmínky komunikace v rámci distančního vzdělávání Organizace vzdělávání při omezené přítomnosti ve škole Omlouvání neúčasti při distanční výuce Hodnocení Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Stravování   Školní_řád_2020_2021.pdf

Celostátní konference Enersol se účastní Vojtěch Duda z třídy AU3K

Ve dnech 24. a 25. 9. 2020 proběhne celostátní konference Enersol v Hradci Králové. Enersol je národní program podporovaný ministerstvem životního prostředí, jehož cílem je zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů. Žáci a žákyně zpracovávají projektové práce, které jsou zaměřeny na témata obnovitelných zdrojů energie, energetické úspory a omezování emisí.…

Používání roušek v prostorách školy

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace je pro všechny osoby povinné nošení ochrany nosu a úst ve společných prostorách školy. Od 18. 9. 2020 se povinnost nošení ochrany nosu a úst týká i přímé výuky v jednotlivých učebnách. Další informace naleznete v pokynu ředitele školy. Pokyn_ředitele_školy_Používání_roušek_ve_škole Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění