Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

Vážení rodiče, v minulém školním roce byla naše škola zapojena do Pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání, jehož cílem je připravit podklady pro případné začlenění kombinovaného vzdělávání (prezenční a distanční výuka) do systému vzdělávání v ČR za běžné situace. Toto Pokusné ověřování bude pokračovat i v letošním školním roce.   Třídy 3. A, 3. B budou mít distanční výuku 10…