Den otevřených dveří na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pořádá ve čtvrtek 26. 1. 2023 Den otevřených dveří. Tato akce bude probíhat jak prezenčně na všech fakultách – na Fakultě managementu a ekonomiky, Fakultě humanitních studií, Fakultě aplikované informatiky, Fakultě multimediálních komunikací, Fakultě technologické a na Fakultě logistiky a krizového řízení, tak i on-line formou pro všechny, kteří se tento den…