Informace k provozu škol od 8. června 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:   Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání…

Hlášení pro letošní absolventy

Přijď zjistit, jak studovat strojařinu ve Zlíně, abys nemusel chodit celý život do práce na 6. Možná jsi zaspal přihlášky na výšku, možná jsi o tom ani neuvažoval. Tohle je tvoje 2. šance, tvých za 5 minut 12. Zažij jeden den na výšce. Ukážou ti, jak to u nich chodí, v čem ti na začátku pomůžou a…

II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2021 pro přijímání žáků ze ZŠ do středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a pro přijímání žáků ze SŠ do oborů vzdělání nástavbového studia se bude konat ve Střední průmyslové škole Otrokovice 18. 6. 2021. Přihlášky přijímáme do 11. 6. 2021.   Obory, předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení…

Organizace výuky v týdnu od 24. 5. a aktualizovaná hygienická opatření školy

Na základě novelizovaného mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízení, s účinností od 24. 5. 2021 je nově umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a homogenita tříd a skupin není povinná.     Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021 se pro všechny žáky, pro které…

Kompletní výsledkové listiny I. kola přijímacího řízení

V přiložených souborech naleznete výsledkové listiny I. kola přijímacího řízení.           Řádně vyplněný Zápisový lístek je nutné odevzdat škole do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků přijímacího řízení, tj. do 2. 6. 2021. Za oznámení výsledků se považuje jejich zveřejnění na webových stránkách školy.   Zápisový lístek může uchazeč osobně odevzdat na recepci…

Organizace výuky v týdnu od 17. do 21. 5. 2021

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 4. 2021 dochází k omezení provozu středních škol, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách s výjimkou praktického vyučování žáků, individuální konzultace, skupinové konzultace žáků závěrečných ročníků.     Praktické vyučování v týdnu 17. – 21. 5. 2021 (sudý týden) bude organizováno následovně: Odborný výcvik probíhá dle řádného rozvrhu hodin. Dle řádného rozvrhu…

Náhradní termín přijímacích zkoušek

Na základě Opatření obecné povahy Přijímací zkoušky – dodatek vydaného MŠMT dne 7. 5. 2021 (MSMT-4337/2021-8) ředitel školy sděluje:           Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli…

Organizace výuky v týdnu od 10. do 14. 5. 2021

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 4. 2021 dochází k omezení provozu středních škol, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách s výjimkou praktického vyučování žáků, individuální konzultace a skupinové konzultace žáků závěrečných ročníků.     Praktické vyučování v týdnu 10. – 14. 5. 2021 bude organizováno následovně: Odborný výcvik probíhá dle řádného rozvrhu hodin. Dle řádného rozvrhu hodin…

Testování žáků a zaměstnanců SPŠ Otrokovice

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č.j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN), které bylo upraveno v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021, s účinností od 3. 5. 2021 do odvolání, ředitel SPŠ Otrokovice sděluje:     Žákům i zaměstnancům je povolena osobní přítomnost ve škole pouze v případě, že nemají příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupili POC antigenní test…

Organizace výuky v týdnu od 3. do 7. 5. 2021

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 4. 2021 dochází k omezení provozu středních škol, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách s výjimkou praktického vyučování žáků, individuální konzultace, skupinové konzultace žáků závěrečných ročníků.   Praktické vyučování v týdnu 3. – 7. 5. 2021 (sudý týden) bude organizováno následovně: Odborný výcvik probíhá dle řádného rozvrhu hodin. Dle řádného rozvrhu hodin…