Kdo jiný?

Ve dnech 3. 3. 2023 až 5. 3. 2023 proběhlo v Praze v ekologickém středisku Toulcův dvůr úvodní setkání studentů zapojených do projektu Kdo jiný? Projekt probíhá pod záštitou organizace Člověk v tísni a věnuje se zvyšování občanské angažovanosti mladých lidí. Cílem je něco konkrétního vytvořit, zorganizovat, vyrobit, vylepšit…. Na naší škole vznikly dva týmy studentů ze 2. A a 2. M,…