V pondělí začaly praktické závěrečné zkoušky

V pondělí  6. 6. 2022 se uskutečnily v chemické laboratoři závěrečné zkoušky oboru Gumař-plastikář za účasti zástupců sponzorských firem Fatry a Spuru. Žáci měli za úkol zhotovit stojánek na telefon a svařit krabičku. Na tomto zadání předvedli své získané znalosti o materiálech a jejich zpracování. Museli prokázat, že umějí číst výkresovou dokumentaci a podle ní zhotovit zadaný výrobek.…

Praktické zkoušky oboru Autoelektrikář jsou za námi!

Dne 8. června 2022 proběhla na naší školní autodílně praktická závěrečná zkouška žáků oboru autoelektrikář. Ponovu se letos u závěrečné zkoušky objevila závada na vozidle, kdy žáci měli pomocí paralelní diagnostiky objasnit závadu na zapalování pomocí osciloskopu. Jednalo se o závadu, kdy měl motor nevyvážený chod volnoběhu a občas docházelo k výpadkům zapalování. Všichni žáci třetích ročníků oboru…

Výsledky II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče a žáci, dovolujeme si Vám oznámit výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do maturitních oborů, nástavbového studia a učebních oborů na Střední průmyslové škole Otrokovice. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče. Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku do 10. 6. 2022. Tento termín platí pro…

Dodatečná výsledková listina I. kolo přijímacího řízení

Vážení rodiče, dovolujeme si Vám oznámit dodatečné výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do maturitního oboru Provoz a ekonomika dopravy na Střední průmyslové škole Otrokovice. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče. Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku do 1. 6. 2022.   Dodatečná výsledková listina I. kola…

Střední průmyslová škola Otrokovice vyhlašuje Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 – II. kolo

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro přijímání žáků ze ZŠ do středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a pro přijímání žáků ze SŠ do oborů vzdělání nástavbového studia  Přijímací řízení se bude konat ve Střední průmyslové škole Otrokovice 27. 5. 2022. Přihlášky přijímáme do 23. 5. 2022.    Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a předpokládaný…

Ve čtvrtek se ve škole kuchtilo ve jménu Majstršéf!

Ve čtvrtek 12. května se v odpoledních hodinách konalo na naší škole tradiční kolo kuchařské soutěže „Majstršéf“. Tentokrát soutěžili i zástupci z řad učitelstva Mgr. Kočtůchová a Mgr. Holíková. Děkujeme moc, že rozšířily naše řady a přispěly tak ke skvělé atmosféře celé soutěže. Staly se jedním z 9 zúčastněných týmů. Porota to měla tentokrát opravdu těžké, ale nakonec rozhodla.…

Praktické maturitní zkoušky oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení poprvé!

Ve dnech 25. – 28. 4. 2022 proběhly na naší škole první praktické maturitní zkoušky u oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Tento obor vyučuje naše škola od školního roku 2018/2019 jako jediná v kraji a žáci museli prokázat svou zručnost a dovednost při montáži zdravotechnických a elektrotechnických zařízení.   Zadání bylo voleno tak, aby žáci museli provézt…

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do maturitních oborů a nástavbového studia

Vážení rodiče a žáci, dovolujeme si Vám oznámit výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do maturitních oborů a nástavbového studia na Střední průmyslové škole Otrokovice. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče. Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku do 12. 5. 2022. Tento termín platí pro všechny…

No Backpack Day! Den bez aktovek a batohů!

Pozor změna! No Backpack Day bude na naší škole v pátek 29. dubna!  Doneste si školní pomůcky v čemkoliv, co může nahradit studentské batohy a tašky. No backpack day je oblíbeným happeningem po celém světě. Cílem je upozornit na miliony dětí, které denně nosí pomůcky v ruce do škol vzdálených mnoho kilometrů. Jsme zvědaví jak se s tématem poperete! 🙂

Město Otrokovice ocenilo pedagogickou činnost Ing. Miroslava Hubáčka

Za úspěšnou přímou pedagogickou činnost a jako veřejné ocenění profesionálních a lidských kvalit udělilo město Otrokovice v letošním roce ocenění celkem sedmi pedagogům, k tomu také jednomu pracovníkovi volnočasových aktivit. Zvláštní kategorií pak bylo ocenění Rady města Otrokovice. Slavnostním programem uspořádaným na počest pedagogů, tak město každoročně slaví Den učitelů. „V posledních letech byli učitelé zkoušeni a…