Stále platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví!

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací důrazně apelujeme na dodržování protiepidemických opatření podle platné legislativy (viz. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 30. 7. 2021 a Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13. 9. 2021 vydané MŠMT):     Všichni žáci a zaměstnanci školy jsou povinni při pobytu a pohybu ve všech společných prostorách školy používat respirátor nebo obdobný ochranný…

UPOZORNĚNÍ!

Vážení rodiče,  původně avizovaná schůzka rodičů žáků 1. ročníků se vzhledem k přijatým epidemiologickým opatřením ruší v prezenční formě. Třídní schůzky 1. ročníků proběhnou on-line formou. O termínu budete informováni prostřednictvím Vašich dětí a třídních učitelů. V případě naléhavých dotazů kontaktujte prosím třídní učitele Vašich dětí prostřednictvím e-mailu.   Děkujeme za pochopení.

SPŠ Otrokovice vyhlašuje IV. kolo přijímacího řízení

IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2021 pro přijímání žáků ze ZŠ do středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a pro přijímání žáků ze SŠ do oborů vzdělání nástavbového studia   Přijímací řízení se bude konat ve Střední průmyslové škole Otrokovice 27. 8. 2021. Přihlášky přijímáme do 20. 8. 2021.   IV. kolo přijímacího řízení.pdf

Kompletní výsledková listina III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V přiloženém souboru naleznete výsledkové listiny III. kola přijímacího řízení. Řádně vyplněný Zápisový lístek je nutné odevzdat škole do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků přijímacího řízení, tj. do 6. 8. 2021. Za oznámení výsledků se považuje jejich zveřejnění na webových stránkách školy.   Zápisový lístek může uchazeč osobně odevzdat na recepci školy (nepřetržitý provoz) nebo zaslat poštou na adresu:…

SPŠ Otrokovice vyhlašuje III. kolo přijímacího řízení

III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2021 pro přijímání žáků ze ZŠ do středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a pro přijímání žáků ze SŠ do oborů vzdělání nástavbového studia   Přijímací řízení se bude konat ve Střední průmyslové škole Otrokovice 23. 7. 2021. Přihlášky přijímáme do 16. 7. 2021.   III. kolo přijímacího řízení.pdf

Dnes začaly praktické závěrečné zkoušky

Dnešní první vlaštovky oboru Autoklempíř skládaly zkoušky dle jednotného zadání v oblastech výroba výřezového dílu páteře prahu, svařování a obroušení výrobku. Dále žáci vyrovnávali ručně mechanicky a také pomocí spotovacího zařízení prohlubně v karosérii. Všechny tyto praktické úkony i vytmelování nerovností měli možnost si vyzkoušet a dopilovat možné nedostatky začátkem června po návratu z distanční výuky do škol…

Výsledky voleb do Školské rady naší školy

Na základě vyhlášení ředitele Střední průmyslové školy Otrokovice a v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání a s ustanoveným § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění byly 14. 6. 2021 na SPŠ Otrokovice uskutečněny volby do Školské rady Střední…