Přijímací řízení a kritéria přijetí na Střední průmyslovou školu Otrokovice pro školní rok 2022/2023

Příjem přihlášek do I. kola přijímacího řízení probíhá do 1. března 2022. Středí průmyslová škola Otrokovice bude realizovat jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů i nástavbového studia. Zkoušky budou připraveny a administrovány firmou Cermat.   Termín přijímacích zkoušek je 12. a 13. dubna 2022. Do učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají.   Výsledky přijímací řízení pro přijímání žáků ze základní školy do středního…

Výjimka z povinného testování platná od 31. 1. 2022

S účinností od pondělí 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.   Pro prokázání této…

Michal Kadlčák získal 1. místo a Adam Řihák 2. místo v soutěži odborných dovedností „Učeň Instalatér 2022“

Po roční pauze zaviněnou hygienickými opatřeními se v letošním roce opět rozjela soutěž odborných dovedností Učeň Instalatér 2022. Ve středu 12. ledna 2022 proběhlo v Brně krajské kolo soutěže, na kterém naši školu reprezentovali žáci 3. ročníku Adam Řihák a Michal Kadlčák pod vedením učitele odborného výcviku Tomášem Divilou.   Kluci byli velice dobře připraveni a zvládli obě části…

Soutěž odborných dovedností oboru Gumař – plastikář prvního ročníku

V pondělí 20. prosince proběhla soutěž odborných dovedností oboru gumař – plastikář. Žáci měli za úkol zhotovit stojánek na telefon z polypropylenové desky. Nejdříve si žáci ustřihli polotovar na požadovaný rozměr, po té následovalo orýsování podle technické dokumentace. Vyvrtali otvory a multifunkčním přístrojem prořezali drážku. Ruční pilkou vyřezali drážky a pilníkem dokončili tvar. Pomocí horkovzdušné svářečky Leister…

Třetí mezinárodní setkání partnerských škol projektu Health to meet you v rámci evropského programu Erasmus+

Pandemická situace ovlivnila naše životy nečekaně a velmi silně. Ve srovnání s ohroženými životy, s klesajícími ekonomickými hodnotami nebo s vyčerpáním zdravotníků v nemocnicích se naše projektové aktivity a projektová setkání mohou zdát bezvýznamná. Opak je však pravdou. Jakákoliv činnost, která se pomalinku vrací do normálu, byť za velmi přísných hygienických opatřeních, je významná. Velmi si tedy považuji toho,…

Ředitelské volno 3. 12. 2021

Na  pátek 3. prosince 2021 vyhlašuji ředitelské volno pro žáky, kteří tento den mají výuku v areálu SPŠ Otrokovice z důvodu přerušení dodávky el. energie. Škola bude v tento den mimo provoz. Ředitelské volno se netýká žáků, kteří v tento den mají výuku ve firmách.   V Otrokovicích dne 2. 12. 2021   Mgr. Libor Basel, MBA, v.r. ředitel školy