Kompletní výsledková listina III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V přiloženém souboru naleznete výsledkové listiny III. kola přijímacího řízení. Řádně vyplněný Zápisový lístek je nutné odevzdat škole do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků přijímacího řízení, tj. do 6. 8. 2021. Za oznámení výsledků se považuje jejich zveřejnění na webových stránkách školy.   Zápisový lístek může uchazeč osobně odevzdat na recepci školy (nepřetržitý provoz) nebo zaslat poštou na adresu:…

SPŠ Otrokovice vyhlašuje III. kolo přijímacího řízení

III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2021 pro přijímání žáků ze ZŠ do středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a pro přijímání žáků ze SŠ do oborů vzdělání nástavbového studia   Přijímací řízení se bude konat ve Střední průmyslové škole Otrokovice 23. 7. 2021. Přihlášky přijímáme do 16. 7. 2021.   III. kolo přijímacího řízení.pdf

Dnes začaly praktické závěrečné zkoušky

Dnešní první vlaštovky oboru Autoklempíř skládaly zkoušky dle jednotného zadání v oblastech výroba výřezového dílu páteře prahu, svařování a obroušení výrobku. Dále žáci vyrovnávali ručně mechanicky a také pomocí spotovacího zařízení prohlubně v karosérii. Všechny tyto praktické úkony i vytmelování nerovností měli možnost si vyzkoušet a dopilovat možné nedostatky začátkem června po návratu z distanční výuky do škol…

Výsledky voleb do Školské rady naší školy

Na základě vyhlášení ředitele Střední průmyslové školy Otrokovice a v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání a s ustanoveným § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění byly 14. 6. 2021 na SPŠ Otrokovice uskutečněny volby do Školské rady Střední…

Volby do Školské rady 14. června

Dnes ve škole probíhají volby do Školské rady Střední průmyslové školy Otrokovice.    Volíme online přes Bakaláře. Stačí se přihlásit a dále postupovat dle jednoduchého návodu. Hlasování bude ukončeno ve 22 hodin. Děkujeme, že se voleb zúčastníte a dáte hlas svým favoritům. Podrobný návod jak volit naleznete v přiloženém souboru. Návod k volbám  

Volby do Školské rady proběhnou 14. června 2021

Vážení zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogové, dovolujeme si Vás pozvat k volbám do školské rady, které proběhnou elektronicky v pondělí 14. června 2021 od 8.00 do 20.00 hodin.          Vážení voliči, dovolte mi obrátit se na Vás s informací o připravovaných volbách do Školské rady naší školy. Dle právních předpisů je třeba provést volby…

Příprava a přezkušování žáků 3. ročníku oboru Autoopravář a Autoklempíř k jednotým závěrečným zkouškám

V těchto dnech vrcholí ve školních dílnách prověřování znalostí a dovedností žáků oboru Automechanik a Autoklempíř. Žáci jsou zváni z jednotlivých servisů a firem, dle harmonogramu do školních dílen, kde pod vedením učitelů odborného výcviku jsou připravování k úspěšnému zvládnutí těchto oborů. Žáci jsou prověřováni především z oblastí praktické části jednotné závěrečné zkoušky. Zkouší kontrolu stavu akumulátoru a…