Aplikovaná chemie

Profil absolventa Učební plány a ŠVP Prezentace Videa Fotogalerie Naším cílem je vzdělávání žáků v technických a přírodovědných oborech ve spolupráci se silnými partnery. Mezi priority školy v oblasti nabídky vzdělávání patří vzdělávání žáků pro chemický a strojírenský průmysl. Naše škola nabízí jako jedna z mála v ČR ucelený systém středního vzdělávání v oblasti chemie.…

Farmaceutické substance

Jedná se o jedno z možných zaměření v oboru Aplikovaná chemie. První dva ročníky mají žáci společné, v dalších letech se specializují podle zvoleného zaměření. Školní vzdělávací program Farmaceutické substance je zaměřen na technologie a výroby farmaceutických substancí, na metody izolace léčivých substancí z přírodních materiálů, na druhy a účinky léčiv a na biochemické procesy…

Automechanik junior

V rámci projektu automechanik junior uspořádala předmětová komise elektrotechnických a strojírenských předmětů školní kolo dovedností žáků třetích ročníků oborů automechanik a autoelektrikář.