Elektronový mikroskop je obdoba světelného mikroskopu, ve kterém jsou fotony nahrazeny elektrony a skleněné čočky elektromagnetickými čočkami.
Elektronový mikroskop má mnohem vyšší rozlišovací schopnost a může tak dosáhnout mnohem vyššího efektivního zvětšení (až 1 000 000×) než světelný mikroskop.

Rastrovací elektronový mikroskop (SEM)

Lze se setkat i s názvy řádkovací nebo skenovací elektronový mikroskop. Slovo „rastrovací“ v názvu je odvozeno z toho, že elektronový svazek se pohybuje po vzorku řádek po řádku v jakémsi neviditelném rastru a výsledný obraz se vytváří postupným skenováním.

elektronový mikroskop

Elektromagnetické spektrum

Pro pozorování různě velkých předmětů potřebujeme záření (světlo nebo jiné typy) o vlnové délce menší než je pozorovaný předmět. Pro pozorování malých předmětů tedy využijeme mikroskop, pro ještě menší objekty (bakterie, molekuly) již potřebujeme mikroskop elektronový.

elektromagneticke spekrum

Porovnání mikroskopů

Na obrázku můžeme porovnat obraz z normálního mikroskopu s obrazem z elektronového mikroskopu. Obrázek vpravo je sice černobílý, ale je daleko ostřejší, díky vyšší rozlišovací schopnosti elektronového mikroskopu.

mravenci hlava

3D obraz

Pomocí elektronového mikroskopu můžeme vytvořit i 3D obraz. Předmět je nasnímám ze dvou míst, každému je přiřazena jedna barva a s pomocí 3D brýlí (např. barevné brýle k 3D knížce) pak můžeme vidět skenovaný objekt prostorově – tedy ve 3D.

mdra 2 3D mravenec