Erasmus+ Období Název KA Partneři
  01-07-2014

30-06-2016

Evropské zkušenosti bez hranic

2014-1-CZ01-KA102-000948

KA1 Sistema Turismo, Rimini, Italy

Archipelagos-institut mořského a ekologického výzkumu Egejského moře, Řecko-Samos

Popis projektu Projekt byl zaměřen na zlepšení odborných znalostí a dovedností studentů Aplikované chemie a oboru Kuchař-číšník na zahraničních odborných stážích ve 4 3-týdenních bězích:

1)         Rimini – celkem 12 studentů v roce 2014 a 2015

2)         Samos – celkem 23 studentů v roce 2015 a 2016

Cílová skupina Studenti Aplikované chemie

Studenti oboru Kuchař-číšník

Erasmu+ Období Název KA Partneři
01-09-2014

31-08-2017

Interactive Catering and Tourism: a European Approach

2014-1-CZ01-KA201-002130

KA2 School of Business Szeged, Hungary

XXI INVESLAN, Spain

British School Pisa, Italy

Colegiul tehnic „Ioan C. Stefanescu“, Romania

Popis projektu Cílem projektu bylo zlepšit vzdělávací a výukové metody v oblasti cateringu a turismu. Na základě výměny zkušeností se školami a vzdělávacími institucemi byla vytvořena Metodologie výuky oboru Kuchař-číšník a Elektronická kniha mezinárodních receptů jako otevřený a všem přístupný vzdělávací zdroj.
Cílová skupina Učitelé a studenti partnerských institucí
Erasmus+ Období Název KA Partneři
01-09-2017 31-08-2019 Teacher 2020 – on the road to entrepreneurial fluency in teacher education KA2 University of Girona, Catalonia, Spain

La Draga School, Catalonia, Spain

University of Glasgow, Scotland, Great Britain

Universitatea din Pitesti, Romania

Asociatia Centrul European pentru Integrare Socioprofesionala ACTA, Romania

Associazione Centro Studi Città di Foligno, Italy

Istituto Tecnico Economico Scarpellini, Italy

Global School Support, Denmark