Zrakem, jako jedním ze smyslů, vnímáme okolní svět. Každý se ráno podívá do zrcadla, někdo nosí brýle a také nás zajímají věci vzdálené či věci velmi malé. Proč to vše zvládneme? Základem je světlo – a tedy i nauka o něm – optika.

Mikroskop

Není nic krásnějšího než pohled do mikrosvěta – jak vypadá vlas nebo oči mouchy

mikroskop

Zrcadlo

Názorné vysvětlení zákonu odrazu světla, jak se chovají paprsky u rovinného, dutého a vypuklého tělesa

opticky hranol

Čočky

Jak se chovají paprsky světla na spojce, a jak na rozptylce? Je snadné to demonstrovat

lom světla

Optický hranol

Při pohledu přes hranol je svět mnohem barevnější. Proč? Na hranolu dochází k lomu světla a každá barva má jiný úhel lomu