Výchovné poradenství

Konzultační témata:

 • Pomoc žákům při adaptaci přechodu ze základní školy na střední
 • Žáci s obtížemi v oblasti učení a chování
 • Žáci s osobními problémy
 • Doporučení do Pedagogicko-psychologické poradny a spolupráce s dalšími odbornými institucemi
 • Žáci s vývojovými poruchami učení
 • Integrovaní žáci
 • Individuální vzdělávací programy pro žáky
 • Kariérové poradenství zaměřené na volbu povolání a výběr vysoké školy, popř. jiného studia formou profesionálního snímání (testování) zájemců

Výchovná poradkyně:

příjmení jméno titul funkce e-mail telefon
Gregorová Martina Ing. výchovná poradkyně gregorova@spsotrokovice.cz 577 925 078 / 220

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: podle dohody kdykoli

Prevence rizikového chování

Konzultační témata:

 • Řešení a prevence rizikového chování žáků
 • Agrese a šikana
 • Odborné přednášky a besedy se zaměřením na rizikové chování
příjmení jméno titul funkce e-mail telefon
Gregorová Martina Ing. výchovná poradkyně gregorova@spsotrokovice.cz 577 925 078 / 220
Štourač Josef Mgr. metodik prevence stourac@spsotrokovice.cz 577 925 078 / 224

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: podle dohody kdykoli
Prevenci realizujeme podle školního dokumentu Minimální preventivní program

Školní psycholog

Mgr. Eva Oláhová

Školní psycholog poskytuje komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se psycholog řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem. Veškeré informace, které školní psycholog při své práci získá, jsou vázány profesním tajemstvím. Služby školního psychologa jsou pro žáky SPŠ, jejich rodiče a pedagogy zdarma.

Konzultace je možné sjednat emailem (olahova@spsotrokovice.cz), telefonicky 577 925 078/334, 604 273 139 nebo osobně v konzultačních hodinách.

Konzultační hodiny školního psychologa

Sudý týden

PO          12.00  –  16.00
ST           11.00  –  16.00
ČT           12.30  –  16.00

Lichý týden

ST            11.00  –  16.00
ČT            12.30  –  16.00       

/konzultace v jiném čase po domluvě/

 

Činnost školního psychologa

Pro žáky:

 •          Individuální poradenství (osobní, rodinné, partnerské problémy)
 •          Poradenství při potížích s učením (domácí příprava, styl učení)
 •          Poradenství při potížích se školním prospěchem, spolužáky kamarády, dospělými
 •          Krizová intervence (traumatický zážitek, úmrtí, rozvod)
 •          Poradenství při úzkosti, strachu trémě

Pro rodiče:

 •          Konzultace výchovných, výukových, osobnostních a rodinných obtíží dítěte a hledání jejich řešení
 •          Diagnostika osobnosti dítěte
 •          Kontakt a další na další odborná pracoviště (psychiatr, klinický psycholog, PPP)