Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Výzvy Střední průmyslové školy Otrokovice pro školní rok 2018/2019

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
1. Název školy: Střední průmyslová škola Otrokovice
2. Zřizovatel: Krajský úřad Zlínského kraje ve Zlíně
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení: Střední průmyslová škola Otrokovice,tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
skola@spsotrokovice.cz, tel./fax: 577 925 078 (spojovatelka), 577 925 303 (sekretariát), spsotrokovice.cz
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou.
5. Bankovní spojení: 1037-921/0100 – prosíme uvádět účel platby
6. IČ: 00128198
7. DIČ: CZ00128198
8. Dokumenty (seznam hlavních dokumentů):

  • Zřizovací listina
  • Zápis do rejstříku škol
  • Doklad o jmenování ředitele do funkce
  • Akreditace

9. Místo a způsob, jak získat informace: sekretariát ředitele, tel.: 577 925 303
10. Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí:
sekretariát ředitele, personální oddělení (písemně nebo elektronicky na výše uvedené adresy)
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutí:
sekretariát ředitele (odvolací lhůta dle správního řádu), pouze písemně
12. Seznam používaných formulářů, způsob a místo, kde je lze získat: formuláře ke stažení
13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací:
Výchovná poradkyně Ing. Martina Gregorová tel.: 577 925 078/220
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje:
Správní řád a Školský zákon
15. Úhrady za poskytování informací (sazebník)
16. Výroční zpráva školy: zde
17. Školní řád ve formátu PDF: (Školní řád)

Rozpočty školní rok 2018/2019

Rozpočty školní rok 2017/2018

Rozpočty školní rok 2016/2017

VZ_2018_01_01 Vzdělávání pedagogů

VZ_2018_02_01 WIFI do škol

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Základní informace o škole

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
1. Název školy: Střední průmyslová škola Otrokovice
2. Zřizovatel: Krajský úřad Zlínského kraje ve Zlíně
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení: Střední průmyslová škola Otrokovice,tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
skola@spsotrokovice.cz, tel./fax: 577 925 078 (spojovatelka), 577 925 303 (sekretariát), spsotrokovice.cz
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou.
5. Bankovní spojení: 1037-921/0100 – prosíme uvádět účel platby
6. IČ: 00128198
7. DIČ: CZ00128198
8. Dokumenty (seznam hlavních dokumentů):

  • Zřizovací listina
  • Zápis do rejstříku škol
  • Doklad o jmenování ředitele do funkce
  • Akreditace

9. Místo a způsob, jak získat informace: sekretariát ředitele, tel.: 577 925 303
10. Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí:
sekretariát ředitele, personální oddělení (písemně nebo elektronicky na výše uvedené adresy)
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutí:
sekretariát ředitele (odvolací lhůta dle správního řádu), pouze písemně
12. Seznam používaných formulářů, způsob a místo, kde je lze získat: formuláře ke stažení
13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací:
Výchovná poradkyně Ing. Martina Gregorová tel.: 577 925 078/220
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje:
Správní řád a Školský zákon
15. Úhrady za poskytování informací (sazebník)
16. Výroční zpráva školy: zde
17. Školní řád ve formátu PDF: (Školní řád)

Rozpočty školy

Rozpočty školní rok 2018/2019

Rozpočty školní rok 2017/2018

Rozpočty školní rok 2016/2017

Veřejné zakázky

VZ_2018_01_01 Vzdělávání pedagogů

VZ_2018_02_01 WIFI do škol

Výroční zprávy

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017