SPS Otrokovice are on essid eduroam

Essid eduroam is broadcast at the Otrokovice Secondary Technical School, and the verification is performed using the 802.1x protocol. For instructions on how to set up your computer, Notebook, or mobile device to work with 802.1x, visit https: https://www.eduroam.cz/cs/uzivatel/sw/uvod You need to know your username and password to successfully authenticate and then access the internet.…

Na SPŠ Otrokovice je vysíláno essid eduroam

Na Střední průmyslové škole Otrokovice je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x. Návod, jak si nastavit počítač, Notebook, nebo mobilní zařízení pro práci s 802.1x naleznete na https://www.eduroam.cz/cs/uzivatel/sw/uvod Pro úspěšné ověření a následný přístup k internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno je stejné jako přihlašovací jméno do školní sítě a zadává se ve tvaru emailové…