Výsledky 5. kola přijímacího řízení na Střední průmyslovou školu Otrokovice

Střední průmyslová škola Otrokovice oznamuje výsledky 5. kola přijímacího řízení. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče. Do 10 pracovních dnů od uveřejnění, tj. do 23. 9. 2019, je nutné potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku osobně na sekretariátu školy nebo poštou.   Výsledková listina – V. kolo přijímacího řízení