Výsledky doplňkových voleb do Školní rady

Na základě vyhlášení ředitele Střední průmyslové školy Otrokovice a v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání a s ustanoveným § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění byly 20. 1. 2020 na SPŠ Otrokovice uskutečněny doplňkové volby do Školské rady…