Výzva žákům naší školy, kteří se vracejí z regionů s výskytem onemocnění COVID-19

Vážení rodiče, vážení žáci, v souvislosti s výzvou Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně uvedenou v příloze vyzývám všechny žáky naší školy přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19, aby zůstali po svém návratu z těchto oblastí v režimu domácí výuky (omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů). O této skutečnosti informujte neprodleně sekretariát školy, tel. 577 925 303, e-mail: skola@spsotrokovice.cz. Informace Krajské hygienické…