Opravné závěrečné zkoušky

Opravné závěrečné zkoušky proběhnou na podzim 2020 dle uvedeného harmonogramu.   Písemné ZZ                14. 9. 2020 Praktické ZZ               15. 9. – 16. 9. 2020 Ústní ZZ                      17. 9. 2020     Pro další informace kontaktujte zástupkyni ředitele RNDr. Ludmilu Deštěnskou. e-mail: destenska@spsotrokovice.cz, tel.: 577 925 078.