Nový školní řád od 5. 10. 2020

Od 5. 10. 2020 je v platnosti nový školní řád, který upravuje pravidla pro distanční vzdělávání. Změny jsou obsaženy v bodě 4.5 a zahrnují následující informace:       Podmínky komunikace v rámci distančního vzdělávání Organizace vzdělávání při omezené přítomnosti ve škole Omlouvání neúčasti při distanční výuce Hodnocení Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Stravování   Školní_řád_2020_2021.pdf