Brambory 100x jinak aneb jak jsme si ve škole zasoutěžili

Navzdory korovnaviru proběhla ve čtvrtek 8.října 2020 na úseku odborného výcviku v oboru Kuchař – číšník gastronomická soutěž na téma – Brambory 100x jinak. Žáci třetího ročníku měli za úkol vymyslet a připravit v čase 3 hodin pokrm z brambor a jeho servis. Připravená jídla byla rozmanitá a různě technologicky náročná. Hodnotící komise v čele s panem ředitelem školy všechny…

Smart and Proactive je dalším novým projektem v rámci programu Erasmus+ do kterého se zapojila naše škola

Dvouletý projekt v rámci evropského programu Erasmus+, nazvaný Smart and Proactive, byl vytvořen, aby umožnil žákům naší školy oboru Aplikovaná chemie (ACH), oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (MIEZ) a oboru Automechanik poznat zákonitosti různých disciplín z oboru ve zcela jiném prostředí než školním a ve firmách v České republice.   Zahraniční stáže v tomto projektu si kladou za cíl zlepšit…

2. místo pro Vojtěcha Dudu na celostátní konferenci projektu Enersol 2020

Ve dnech 24. – 25. 9. 2020 se v Hradci Králové uskutečnila celostátní konference projektu Enersol 2020, jejíž součástí byla také soutěžní přehlídka žákovských prací. Z každého kraje postoupily do celostátního kola dvě práce z kategorie Enersol a praxe, jedna práce z kategorie Enersol a inovace a vítěz kategorie Enersol a popularizace. Enersol je národní program podporovaný ministerstvem životního prostředí,…

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice ZK o omezení provozu škol

S účinností ode dne 5. 10. 2020 nařizuje KHS následující mimořádné opatření spočívající v omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou   povinné školní docházky; praktického vyučování a praktické přípravy; škol…

Nový školní řád od 5. 10. 2020

Od 5. 10. 2020 je v platnosti nový školní řád, který upravuje pravidla pro distanční vzdělávání. Změny jsou obsaženy v bodě 4.5 a zahrnují následující informace:       Podmínky komunikace v rámci distančního vzdělávání Organizace vzdělávání při omezené přítomnosti ve škole Omlouvání neúčasti při distanční výuce Hodnocení Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Stravování   Školní_řád_2020_2021.pdf