Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice ZK o omezení provozu škol

S účinností ode dne 5. 10. 2020 nařizuje KHS následující mimořádné opatření spočívající v omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou   povinné školní docházky; praktického vyučování a praktické přípravy; škol…