Informace k Přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024

Střední průmyslová škola Otrokovice vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2023/2024. Přijímací řízení je v souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterými se stanoví podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole a přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole a…

Navštívili jsme mezinárodní výstavu Infotherma

Dne 24. 1. 2023 se skupina žáků oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení zúčastnila mezinárodní výstavy Infotherma. Žáci a pedagogičtí pracovníci mohli vidět spousty nových dodavatelů kotlů na tuhé paliva, teplená čerpadla, rekuperace a různé novinky v oboru. Taktéž veletrh byl zaměřen na téma obnovitelné zdroje, vytápění, úspory energií. V programu veletrhu Infotherma bylo také možné zúčastnit se záživných…