Beseda s personalistkami

Součástí Projektového dopoledne 10. 3. 2023 byla beseda pro studenty končících ročníků s personalistkami Mgr. Gregarovou z podniku Spur, a.s a Mgr. Pluhařovou z BCL Logistic s.r.o. V úvodu se studenti dozvěděli základní informace o zmiňovaných firmách, o jejich zaměření, projektech a vizích do budoucna. V následující části probíhala beseda, kde se studenti dozvěděli přímo z praxe firemního prostředí nejen o průběhu…

Noví členové v Registru dárců kostní dřeně na naší škole

Každoročně se na jaře setkávají studenti končících ročníků s paní Wasserbauerovou, inspirativní dámou, která se dlouhodobě věnuje náboru do Registru dárců kostní dřeně v České republice. Jako vždy zaplní studenti sál Jezerka, ve kterém probíhá beseda k dané problematice. Věřím, že k dobrému zvuku naší školy patří i tato spolupráce. V Registru dárců kostní dřeně je v naší republice zaevidován pouze…