Praktická maturitní zkouška žáků MIEZ

Ve dnech 24. – 26. dubna 2023 absolvovali žáci 4.M obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení praktickou maturitní zkoušku. Žáci museli prokázat znalosti a dovednosti v oblasti elektrotechniky a zdravotechniky. Zadání obsahovalo provedení koupelnové elektroinstalace s osazením a dopojením umývadla s připojením na beztlaký elektrický ohřívač vody. Po dokončení zadání bylo zařízení odzkoušeno a spuštěno do provozu. Mgr. Martin…