Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení – maturitní obory

Vážení rodiče, dovolujeme si Vám oznámit výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do maturitních oborů Střední průmyslové školy Otrokovice. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče. Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku do 16. 5. 2023. Výsledková listina I. kola přijímacího řízení – maturitní obory

Praktická maturitní zkouška žáků MIEZ

Ve dnech 24. – 26. dubna 2023 absolvovali žáci 4.M obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení praktickou maturitní zkoušku. Žáci museli prokázat znalosti a dovednosti v oblasti elektrotechniky a zdravotechniky. Zadání obsahovalo provedení koupelnové elektroinstalace s osazením a dopojením umývadla s připojením na beztlaký elektrický ohřívač vody. Po dokončení zadání bylo zařízení odzkoušeno a spuštěno do provozu. Mgr. Martin…

V sobotu jsme se podíleli na krásné osvětové akci Den Země v otrokovickém parku u Polikliniky

V sobotu 22. dubna se naše škola zúčastnila oslav Dne Země. Tak jako jiné roky i letos proběhla akce v městském parku u Polikliniky. Mladší děti si pod vedením našich žáků zopakovaly základní informace o zvířátkách, vyzkoušely si hmatové pexeso a procvičily si znalosti o třídění odpadů.   Pro sportovně založené děti jsme připravili balanční podložky a…

Proběhlo krajské kolo chemické olympiády

Dne 19. dubna 2023 proběhlo krajské kolo chemické olympiády kategorie B. Studenti se sešli ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati v prostorách nové budovy U15. Naši školu zastupovali chemici Adam Mrlík a Tobiáš Pátík ze třídy 3. A. Ve velké konkurenci studentů celého Zlínského kraje se Adam umístil na krásném 7. místě. Tímto Adamovi blahopřejeme a oběma studentům…

Výsledky I. kola přijímacího řízení do tříletých učebních oborů

Vážení rodiče a žáci, níže naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do učebních oborů s výučním listem. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče. Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku do 9. 5. 2023. Tento termín platí pro všechny tříleté obory vzdělání. Řádně vyplněné zápisové lístky je možno poslat…

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do tříletých oborů s výučním listem budou zveřejněny v sobotu 22. dubna

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do tříletých oborů s výučním listem budou zveřejněny v sobotu 22. dubna 2023. Tento den budou též v sekretariátu školy v době od 8:00 do 13:00 hod. vydávána Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Přijatí uchazeči zde mohou odevzdat zápisové lístky a nepřijatí uchazeči podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.  

Kraj ocenil nejlepší školské pracovníky, nechyběl ani zástupce Otrokovic

Mezi šestnácti vyznamenanými, kteří převzali ocenění Zlínského kraje za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, stanul i ředitel Střední průmyslové školy Otrokovice Libor Basel. Sošku sovy, tedy symbolické nositelky moudrosti, pamětní list a medaili, převzal v rámci slavnostního odpoledne ve středu 12. dubna v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. I toto ocenění je dokladem vysoké…

Mezi oceněnými pedagogy Zlínského kraje je také Libor Basel

Ocenění za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace si ve středu 12. dubna v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě převzal také ředitel naší školy Libor Basel. Sošku sovy, pamětní list a medaili obdržel od radní Zlínského kraje pro školství Zuzany Fišerové.     Návrh na ocenění podala starostka města Otrokovice Hana Večerková a starosta…

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání v dubnu 2023

Vážení rodiče, milí žáci, ve dnech 13. a 14. 4. 2023 mají následující třídy distanční výuku: 3. A, 3. B. Jedná se o třídy zapojené do pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání. Ve dnech 17. až 19. 4. 2023 má distanční výuku: pouze 3. B. Jedná se o třídu zapojené do pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání. Děkujeme za spolupráci.