Výsledky 1. kola přijímacího řízení do tříletých oborů s výučním listem budou zveřejněny v sobotu 22. dubna

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do tříletých oborů s výučním listem budou zveřejněny v sobotu 22. dubna 2023. Tento den budou též v sekretariátu školy v době od 8:00 do 13:00 hod. vydávána Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Přijatí uchazeči zde mohou odevzdat zápisové lístky a nepřijatí uchazeči podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.