Výsledky I. kola přijímacího řízení do tříletých učebních oborů

Vážení rodiče a žáci, níže naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do učebních oborů s výučním listem. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče. Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku do 9. 5. 2023. Tento termín platí pro všechny tříleté obory vzdělání. Řádně vyplněné zápisové lístky je možno poslat…