Kraj ocenil nejlepší školské pracovníky, nechyběl ani zástupce Otrokovic

Mezi šestnácti vyznamenanými, kteří převzali ocenění Zlínského kraje za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, stanul i ředitel Střední průmyslové školy Otrokovice Libor Basel. Sošku sovy, tedy symbolické nositelky moudrosti, pamětní list a medaili, převzal v rámci slavnostního odpoledne ve středu 12. dubna v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. I toto ocenění je dokladem vysoké…