V sobotu jsme se podíleli na krásné osvětové akci Den Země v otrokovickém parku u Polikliniky

V sobotu 22. dubna se naše škola zúčastnila oslav Dne Země. Tak jako jiné roky i letos proběhla akce v městském parku u Polikliniky. Mladší děti si pod vedením našich žáků zopakovaly základní informace o zvířátkách, vyzkoušely si hmatové pexeso a procvičily si znalosti o třídění odpadů.   Pro sportovně založené děti jsme připravili balanční podložky a…