II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro přijímání žáků ze ZŠ do středního vzdělání s maturitní zkouškou a do středního vzdělání s výučním listem se bude konat ve Střední průmyslové škole Otrokovice 1. 6. 2023. Přihlášky přijímáme do 26. 5. 2023.     Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu. Přijímací řízení 2023 II.kolo.pdf

Třítýdenní stáž na řeckém ostrově Samos

Dne 22. dubna 2023 ráno odletěli žáci a žákyně třetího ročníku oboru Aplikovaná chemie s projektem Erasmus+, který je spolufinancovaný Evropskou unií, na třítýdenní stáž na řecký ostrov Samos. Cesta byla poměrně dlouhá, ale k večeru jsme dorazili na základnu neziskové organizace Archipelagos, která nás celé tři týdny zapojovala do jejich projektů. První týden byl věnován prezentacím a…