Proběhlo regionální finále Mladého chemika ČR

Soutěž Mladý chemik je určena žákům a žákyním 8. a 9. ročníků základních škol. Jejím cílem je podpořit zájem mladých lidí o chemii prostřednictvím řešení teoretických úloh a praktických experimentů. Soutěž poskytuje účastníkům výzvu, jak prohloubit své znalosti, tak i příležitost ukázat svůj talent a kreativitu v oblasti chemie.      Soutěž je tříkolová a pak následuje celostátní…