Informace ze schůzky s rodiči žáků prvních ročníků

Setkání s rodiči žáků 1. ročníků proběhlo v úterý 25. června od 16:00 hodin v konferenčním sále Jezerka. Níže naleznete prezentaci z tohoto setkání.     Další informace k zahájení školního roku 2024/2025 budou průběžně upřesněny.  Prosíme také o vyplnění osobního dotazníku žáka do 26. 6. 2024.   Prezentace ze setkání s rodiči žáků prvních ročníků.pptx

Informace k ubytování v Domově mládeže SPŠ Otrokovice

Termín pro podání přihlášky k ubytování v Domově mládeže Střední průmyslové školy Otrokovice je do 30. 7. 2024. Přihlášky zasílejte na e-mail: kastovsky@spsotrokovice.cz       Příjezd ubytovaných je v neděli 1. 9. 2024 od 18:00 do 21:00 hodin Pro 1. ročníky je možný příjezd v pondělí 2. 9. 2024 od 6:30 hodin.   Přinést s sebou: doklad totožnosti, základní hygienické potřeby, osobní potřeby a…

Odborná exkurze v Teplárně Otrokovice

V rámci programu v závěru školního roku se ve středu 26. 6. 2024 třída 1M maturitního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení zúčastnila odborné exkurze v Teplárně Otrokovice. Hlavní náplní činnosti společnosti je výroba a rozvod tepla a výroba elektřiny. Průmyslovým odběratelům je tepelná energie dodávána ve formě páry, domácnostem jsou dodávky tepla pro vytápění a výrobu teplé užitkové vody…

Naše kánoe získala 1. místo na Holešovské regatě v kategorii středních škol

V zahradách zámku Holešov se v pátek 21. a sobotu 22. června odehrál dvanáctý ročník hudebního festivalu pro celou rodinu Holešovská Regata, jehož součástí je oblíbená událost Přehlídka netradičních plavidel. Na zámeckém kanálu ve tvaru Neptunova trojzubce se ukázaly originální lodě nejrůznějších tvarů, barev a velikostí. Na základě pravidel soutěže lze plavidla pohánět pouze pádlováním, veslováním, šlapáním nebo…

Kurz laboratorní techniky

Ve dnech 17. – 21. 6. 2024 se 10 vybraných žáků ze tříd 1. A a 2. A naší školy zúčastnilo kurzu laboratorní techniky, který pořádala Fakulta technologická UTB Zlín. Žáci naší školy si vyzkoušeli práci v moderní chemické laboratoři pod vedením Ing. Michala Kováře, Mgr. Zuzany Barbuščákové a Anny Geržové.     Témata práce v jednotlivých dnech byla…

Talenty pro firmy T-PROFI 2024

Ve dnech 17. – 18. 6 2024 proběhlo 8. národní finále odborné soutěže Talenty pro firmy T-Profi 2024. Ubytování, doprovodný program i vlastní soutěž se uskutečnila v Aquapalace hotel Praha. Náš team Continental Barum s. r. o. ve složení – kapitán teamu Viktor Mechl (Continental Barum s. r. o.), SPŠ Otrokovice – Ing. David Vajdík (učitel), Dominik Vandal,…

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Vážení rodiče a žáci, oznamujeme Vám výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do maturitních a učebních oborů na Střední průmyslové škole Otrokovice. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a nerozesílá.   Proti nepřijetí uchazeče z důvodu nedostatečné kapacity oboru není odvolání přípustné. Uchazeč se může…

Dobrovolnická práce žáků druhého a třetího ročníků oboru MIEZ

V květnu a červnu tohoto roku se žáci oboru MIEZ  z naší Střední průmyslové školy aktivně zapojili do dobrovolnické činnosti pro neziskovou organizaci Sdružení Neratov. Tato činnost probíhala ve dvou termínech, a to od 13. do 16. května a od 3. do 6. června v Neratově a Červené Vodě. Pod vedením učitele odborného výcviku Marka Horáka se naši studenti zodpovědně ujali…

Přednáška o umělé inteligenci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Dne 14. června 2024 se žáci naší školy v doprovodu učitele Jana Řezníka ml. zúčastnili zajímavé a inspirativní přednášky o umělé inteligenci, která se konala na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tato akce byla organizována v rámci platformy ROSTEM 2050, jejímž cílem je přiblížit studentům polytechnické vzdělání a představit jim obory, které jsou na trhu…