Beseda primární prevence na téma Trestná činnost mladistvých

Dne 8. 2. se žákyně a žáci vybraných prvních ročníků zúčastnili besedy s pracovníkem Policie České republiky (PČR), nprap. Ivanem Mikulkou. Touto besedou došlo k rozšíření témat, která jsou v průběhu studia probírána v předmětu Občanská nauka. Nejdříve pan Mikulka seznámil přítomné s náplní činnosti PČR a vymezil pojmy jako mladistvý, nezletilý, přestupek, trestný čin, provinění, trestní odpovědnost; podezřelý, obviněný, obžalovaný, vinný,…

Adaptační kurzy

Ve dnech 5. a 6. září absolvovala adaptační kurz třída 1A, následující dny, 7. a 8. září, třída 1B. Obě třídy se účastnily společně se svými třídními učiteli a výchovnou poradkyní. Tyto adaptační – seznamovací kurzy byly vůbec prvními, které jsme organizovali na půdě školy.   Pro jejich organizaci jsme využili dlouholetou zkušenost našich kolegů zabývajících se pořádáním stejných…

Skupinové poradenství Úřadu práce a Univerzity obrany

Dne 21. 2. 2023 se uskutečnilo setkání žáků třetího ročníku oborů automechanik, autoelektrikář, karosář, elektrikář, instalatér, kuchař-číšník a gumař-plastikář s pracovnicemi Úřadu práce Zlín a pracovníkem náborového střediska Univerzity obrany. Setkání proběhlo v prostorách naší školy, což jsme z organizačních důvodů velmi uvítali. Žáci závěrečných ročníků byli informováni o možnostech uplatnění v oboru, byli poučeni o povinnostech vznikajících po ukončení studia.…

Kam po maturitě

Dne 31. 1. 2023 absolvovali studenti maturitních tříd v rámci kariérového poradenství přednášku odborného pracovníka Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání při Úřadu práce ve Zlíně paní Mgr. Lenky Piňosové a pracovníka Rekrutačního pracoviště nrtm. Bc. Michala Lžičaře. Paní Piňosová seznámila studenty s různými směry, kterými se mohou po absolvování maturitní zkoušky ubírat, ale také s možnostmi, pokud maturitní zkoušku nezvládnou.…

Nehodou to začíná

Nehodou to začíná je interaktivní preventivně edukační pořad pro studenty, začínající i budoucí řidiče motorových vozidel. Projekt je financován z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a společností DEKRA CZ a.s. a z naší školy se ho dne 26. 1. 2023 zúčastnili žáci v rámci primární prevence zaměřené na bezpečné chování v dopravě. Akce se uskutečnila v Otrokovické Besedě a měla…

První Adaptační kurzy prvních ročníků máme už za sebou!

Třídy 1B, AE1K, IN1G a 1M absolvovaly se svými vyučujícími postupně ve dnech 26. – 30. 9. 2022 adaptační kurzy v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Žákům se zde věnovali lektoři, kteří se zaměřují právě na tyto kurzy a pracují dlouhodobě s mládeží i v rámci volnočasových aktivit. Cílem každého kurzu bylo stmelit kolektiv, víc se poznat, něco společně dokázat a…

Žáci druhých ročníků se účastnili adaptačních kurzů „Spolu po Covidu“

Naše škola zareagovala na výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a získala dotaci na uskutečnění adaptačních kurzů nazvaných „Spolu po Covidu“. Adaptační kurzy jsme se rozhodli zrealizovat pro druhé ročníky učebních oborů, které v prvním ročníku díky epidemiologické situaci o tuto akci přišli. Přechod ze základní školy na střední školu je  mnohdy pro některé žáky…