Beseda primární prevence na téma Trestná činnost mladistvých

Dne 8. 2. se žákyně a žáci vybraných prvních ročníků zúčastnili besedy s pracovníkem Policie České republiky (PČR), nprap. Ivanem Mikulkou. Touto besedou došlo k rozšíření témat, která jsou v průběhu studia probírána v předmětu Občanská nauka. Nejdříve pan Mikulka seznámil přítomné s náplní činnosti PČR a vymezil pojmy jako mladistvý, nezletilý, přestupek, trestný čin, provinění, trestní odpovědnost; podezřelý, obviněný, obžalovaný, vinný,…