Střední průmyslová škola Otrokovice je důležitým partnerem mezinárodního kola soutěže T-Profi CzechSkills Junior

V přípravě národního (mezinárodního) kola soutěže T-Profi CzechSkills Junor je Střední průmyslová škola Otrokovice významným partnerem. S podporou ředitele školy pana Basela se naši učitelé stali velmi důležitým článkem v technické přípravě soutěže. Jsme spoluřešiteli technických podmínek soutěže. V úzké spolupráci s ČVUT Praha a HKČR pracujeme na náročných podmínkách zadání úkolů na téma umělé inteligence a jejího praktického…

Ohlédnutí za Studentskými infomačními dny 2024

Schrack Technik Studentské informační dny 2024 spojily 640 studentů z 46 škol ve čtyřech městech, kde se konaly tři odborné přednášky a tři praktické úkoly. Během dopoledne se studenti seznámili s principy fungování internetu, jeho historií, konceptem paketové sítě a různými zajímavostmi a fakty. Dále byli obeznámeni s konceptem Schrack Design a jeho přínosy. Michal Oplt představil téma…