Pokyn ředitele školy k maturitní zkoušce z oboru Aplikovaná chemie

Na základě Zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 ředitel školy rozhodl o náhradním způsobu konání praktické maturitní zkoušky u oboru 28-44-M/01 Aplikovaná chemie.       Praktická maturitní zkouška z analytické chemie bude konaná formou písemné práce.   Termín zkoušky Vám bude sdělen,…