Pokyn ředitele školy k maturitní zkoušce z oboru Aplikovaná chemie

Na základě Zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 ředitel školy rozhodl o náhradním způsobu konání praktické maturitní zkoušky u oboru 28-44-M/01 Aplikovaná chemie.       Praktická maturitní zkouška z analytické chemie bude konaná formou písemné práce.   Termín zkoušky Vám bude sdělen,…

Naše škola se zapojila do pomoci potřebným

I naše škola se od prvních dnů stavu nouze aktivně zapojila do pomoci potřebným. Lékárníkům, kteří pracují v první linii jsme zapůjčili ochranné štíty a brýle, které používají žáci při výuce v chemických laboratořích. Mezi našimi zaměstnanci jsou šikovné kolegyně, které našily roušky nejen pro své rodiny, ale vybavily jimi i své spolupracovníky v době, kdy roušek byl…

Aktuální informace pro rodiče

Vážení rodiče, od středy 11. března probíhá distanční výuka, třídy a chodby školy jsou v těchto dnech tiché. Učitelé se snaží v této nelehké době s žáky pracovat, komunikovat, připravit je na maturitní a závěrečné zkoušky. Bohužel Vám zatím nejsme schopni sdělit konkrétní informace, které se týkají maturitních a závěrečných zkoušek. Jakmile nám MŠMT poskytne konkrétnější termíny a informace,…