Učitelé chemie nezahálí

Přestože žáci ve škole nejsou a výuka neprobíhá, naše chemické laboratoře nezůstávají osiřelé. Učitelé odborných chemických předmětů se kromě výuky na dálku zapojili také do pomoci a začali vyrábět dezinfekci pro potřeby naší školy. Dezinfekce je k dispozici při vstupu do budovy školy a v dalších společných prostorách.  

Pokyn ředitele školy k maturitní zkoušce z oboru Aplikovaná chemie

Na základě Zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 ředitel školy rozhodl o náhradním způsobu konání praktické maturitní zkoušky u oboru 28-44-M/01 Aplikovaná chemie.       Praktická maturitní zkouška z analytické chemie bude konaná formou písemné práce.   Termín zkoušky Vám bude sdělen,…

Naše škola se zapojila do pomoci potřebným

I naše škola se od prvních dnů stavu nouze aktivně zapojila do pomoci potřebným. Lékárníkům, kteří pracují v první linii jsme zapůjčili ochranné štíty a brýle, které používají žáci při výuce v chemických laboratořích. Mezi našimi zaměstnanci jsou šikovné kolegyně, které našily roušky nejen pro své rodiny, ale vybavily jimi i své spolupracovníky v době, kdy roušek byl…

Aktuální informace pro rodiče

Vážení rodiče, od středy 11. března probíhá distanční výuka, třídy a chodby školy jsou v těchto dnech tiché. Učitelé se snaží v této nelehké době s žáky pracovat, komunikovat, připravit je na maturitní a závěrečné zkoušky. Bohužel Vám zatím nejsme schopni sdělit konkrétní informace, které se týkají maturitních a závěrečných zkoušek. Jakmile nám MŠMT poskytne konkrétnější termíny a informace,…

Výsledky přijímacího řízení učební obory s výučním listem

Vážení rodiče a žáci, dovolujeme si Vám oznámit výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do učebních oborů s výučním listem na Střední průmyslové škole Otrokovice. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče. Termín odevzdání zápisového lístku nejpozději do 23. 6. 2020. Tento termín platí pro všechny učební a maturitní obory.   Řádně vyplněné zápisové…

Přijímací řízení 2020 – učební obory

Přijímací řízení na učební obory proběhne dne 22. dubna 2020 bez přítomnosti uchazečů. Výsledky budou zpřístupněny nejpozději ve čtvrtek 23. dubna 2020 dálkovou formou. Nejpozději ve čtvrtek 9. 4. 2020 všem uchazečům bude odesláno oznámení o zahájení přijímacího řízení, kde bude uveden číselný kód, pod kterým budou uveřejněny výsledky přijímacího řízení a další podrobné pokyny, jak postupovat dále. Rozhodnutí…