Stříbrný odznak DofE převzali žáci naší školy

The Duke of Edinburgh Award je prestižní vzdělávací program, který roku 1956 založil princ Filip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II. Tento program vyjádřený zkratkou DofE vznikl s cílem vést britské chlapce k smysluplnému trávení volného času mezi dokončením školní docházky a nástupem na vojnu. Program se však rychle otevřel i dívkám a začal se šířit…

Jsme Fakultní školou UTB ve Zlíně

Ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 se uskutečnil v Kongresovém centru ve Zlíně Veletrh práce a vzdělání 2019. Jedná se o přehlídku středních škol a vybraných firem Zlínského kraje, v rámci  které si ředitel Libor Basel převzal ocenění Fakultní škola Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.     „Především v rámci čtyřletého maturitního oboru Aplikovaná chemie vzděláváme žáky…